fbpx

Żelazny Most, kościół pw. św. Barbary

Pierwotny kościół, wzmiankowany w roku 1376, został rozebrany. Obecny budynek kościoła został ufundowany w 1664 r. przez polskiego właściciela Żelaznego Mostu Andrzeja Kłobuczyńskiego. Wieś pozostawała własnością rodziny Kłobuczyńskich do połowy XIX w. Potem świątynia była dwukrotnie restaurowana: w 1891 i 1935 r. Kościół wzniesiono na niewielkim wzgórzu. Jest orientowany, jednonawowy o konstrukcji ryglowej z wydzielonym prezbiterium i wieżyczką zbudowaną na rzucie prostokąta. Pokryty został dwuspadowym dachem. Wewnątrz wyposażenie z początków XVIII w., m. in. chrzcielnica z 1666, bogato rzeźbiony, barokowy, kamienny ołtarz zdobiony akantami i złocieniami oraz kamiennymi figurami, barokowa, bogato zdobiona ambona. Na przykościelnym cmentarzu pochowani są członkowie rodu Kłobuczyńskich – Andrzej Kłobuczyński i jego potomkowie: syn Karol Andrzej (zm. 1756), wnuk Maksymilian Ferdynand (zm. 1779) i prawnuk Karol Maksymilian (zm. 1822). Ich pomniki nagrobne nie zachowały się.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube