1

Moc sztangisty

Reprezentant polkowickiego klubu zaliczył 5 na 6 podejść  poprawiając rekordy życiowe. Był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem w męskiej reprezentacji Polski. Igor w rwaniu podniósł ciężar 156 kg, natomiast w podrzucie 186 kg. W sumie dwuboju osiągnął 342 kg.