Zapewniają bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Polkowic, to jeden z priorytetów władz samorządowych.

Działania podjęte wspólnie z Komendą Powiatową Policji, przynoszą konkretne efekty. Gmina notuje stały spadek dynamiki przestępstw, w tym przede wszystkim w  kategoriach, które były najbardziej dokuczliwe dla mieszkańców, min. w kradzieżach z włamaniem, rozbojach i pobiciach. W Polkowicach w ostatnim okresie nie odnotowano naruszeń prawa o dużym ciężarze gatunkowym, nie istnieje przestępczość zorganizowana, nie ma wymuszania haraczy . Policja z roku na rok poprawia wskaźnik wykrywalności przestępstw, który jest powyżej średniej wojewódzkiej i na dobrym poziomie w skali kraju.

W roku 2001 uruchomiony został monitoring miasta za pomocą nowoczesnej techniki audiowizualnej. Obecnie najbardziej newralgiczne miejsca są pod stałą kontrolą kamer i dyżurnego policji zaś osiedle Staszica dozorowane jest przez służbę ochrony.

Wspólne działania Zarządu Gminy i policji spowodowały, że polkowiccy policjanci, których jest 114, zostali wyposażeni w nowoczesny sprzęt , środki łączności oraz transport. Ponadto Gmina finansuje ze swoich środków 7 dodatkowych etatów dzielnicowych.

O bezpieczeństwo mieszkańców dba również 32 strażników Komendy Straży Miejskiej w Polkowicach, którzy pełnią służbę przez całą dobę. Strażnicy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz są także bardzo dobrze wyposażeni w sprzęt osobisty, nowoczesne środki łączności i transport.

Policjanci oraz strażnicy ściśle współpracują z mieszkańcami Polkowic w sprawie poprawy bezpieczeństwa. Realizowane są między innymi programy prewencyjne.

Gmina może się poszczycić bardzo sprawnymi służbami ratowniczymi. Wysoka ocena należy się Państwowej Straży Pożarnej, która ma swoją siedzibę w mieście jak i załogom ochotniczych straży pożarnych, które zlokalizowane są na terenach wiejskich.

Tłumacz