Z myślą o seniorach

Ludzie złotego wieku, którzy nie poddają się codziennym trudnościom i chcą z innymi dzielić się radościami życia, działają aktywnie w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, w Związku Sybiraków oraz w Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Gmina utworzyła Centrum Usług Socjalnych, które świadczy seniorom usługi konserwatorskie, pralnicze i opiekuńcze. W CUS ludzie w podeszłym wieku spotykają się w kawiarence, mogą korzystać z sali gimnastycznej, z basenów i zaplecza rehabilitacyjnego w AQUAPARKU. Prowadzona jest również dla nich terapia zajęciowa, funkcjonuje poradnictwo rehabilitacyjne. Seniorzy mogą też korzystać z oferty kulturalno-oświatowej.

Tłumacz