fbpx

Wybory uzupełniające kandydatów na ławników w kadencji 2024-2027

Działając w oparciu o pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 grudnia 2023 r. Rada Miejska w Polkowicach dokona wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Lubinie poprzez wybór 3 ławników w tym 2 do orzekania w sprawach prawa pracy.

Ważne dokumenty:

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube