fbpx

Ruszył dodatek elektryczny

Odbiorcy ogrzewający dom przy pomocy energii elektrycznej mogą do 1 lutego 2023 roku składać wnioski o dodatek do prądu. Jakie wsparcie przewidzieli rządzący? Wysokość dopłat zależy od zużycia energii w 2021 roku.

Dodatek elektryczny jest rządowym programem pomocy dla osób, stosujących w domu ogrzewanie zasilane prądem.

Przepisy ustawy wskazują, kto może skorzystać z dopłaty a komu pieniądze nie przysługują.

Dodatek elektryczny funkcjonuje na podobnej zasadzie, co pozostałe dopłaty zawarte w Tarczy Solidarnościowej, a więc dodatek węglowy i dodatek energetyczny. Wniosek o wsparcie można składać osobiście, za pośrednictwem platform ePUAP i Profil zaufany oraz listownie.

Dokumenty przyjmowane są do 1 lutego 2023 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, budynek przy ul. Lipowej 1, pokój nr 16.

Przekroczenie wskazanego w ustawie terminu, jest jednoznaczne z odrzuceniem dokumentów. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich otrzymania. Dodatek elektryczny zostanie wypłacony maksymalnie do 31 marca 2023.

Jak wskazuje artykuł 26 ust.2 „w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje”.

O dodatek elektryczny nie mogą także wnioskować osoby, które skorzystały z programu dopłat do węgla oraz innych paliw.

Dodatek elektryczny. Wysokość zależna od zużycia:

Jak wskazują ustawodawcy, kwota dopłaty do prądu będzie zależna od wysokości zużycia energii w 2021 roku i wyniesie:

  • 1000 złotych – dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu nie przekroczyło 5 tys. kWh,
  • 1500 złotych – dla gospodarstw, których roczne zużycie prądu wyniosło powyżej 5 tys. kWh.

Do wniosku o wyższą kwotę wsparcia należy dołączyć rachunki za energię, które poświadczą o przekroczeniu limitu 5 MWh prądu w poprzednim roku.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube