fbpx

Zawiozą „od drzwi do drzwi”

Zawiozą „od drzwi do drzwi”
Wiadomości z gminy
fot. T. Praski

Pełnoletni mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z transportu indywidualnego „door-to-door” (z ang.: od drzwi do drzwi). Jest to nowa forma wsparcia dla osób, które ze względu na ograniczoną sprawność mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

– Działanie skierowane jest do osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, aby zaktywizować ich zarówno zawodowo jak i społecznie, ułatwić korzystanie z różnych dóbr, między innymi, kulturalnych – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych. – Napisaliśmy projekt, żeby zdobyć środki na zorganizowanie transportu odpowiadającego na specyficzne potrzeby osób znajdujących się w szczególnej sytuacji społecznej i został on przyjęty do realizacji.

Realizacją projektu zajmuje się Zakład Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. Zatrudniono sześciu kierowców.

– Kilka dni temu, po przetargu, zakupiliśmy na ten cel dwa nowe busy, dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami – mówi Tomasz Borkowski, dyrektor ZKM. – Taki bus może pomieścić ośmiu pasażerów. Nasi dyspozytorzy będą weryfikowali osoby kwalifikujące się do skorzystania z usługi i dawali zlecenie odpowiedniej parze kierowców.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy gminy, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich albo o kulach, są niewidomi lub mają inne schorzenia ograniczające samodzielne przemieszczanie się w celach związanych z ich „aktywizacją społeczno-zawodową”. Będą to, między innymi, wyjazdy na konsultacje medyczne czy do placówek kultury. Za przejazd pasażer nie zapłaci, podobnie jak opiekun albo pies asystujący, jeśli okaże się, że pomoc opiekuna lub zwierzęcia jest niezbędna. Kursy obejmują nie tylko gminę, ale też teren w promieniu 500 km od Polkowic, na terytorium kraju. Można z nich korzystać przez cały tydzień, z wyjątkiem dni świątecznych: w dni robocze w godz. od 7 do 23, a w weekendy – od godz. 10 do 23, w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 76 506 56 12 – w dni robocze, w godz. 6-20.

Przed pierwszym skorzystaniem z transportu indywidualnego należy złożyć oświadczenie w urzędzie gminy, przy ul. Górnej 2, pok. nr 206. Może to zrobić sam zainteresowany. Pomoc w dopełnieniu tej formalności deklaruje także Polkowickie Centrum Wolontariatu.

Projekt pn. „Transport indywidualny door-to-door dla mieszkańców gminy Polkowice” realizowany będzie w latach 2021/2022. Na ten cel gmina pozyskała grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości prawie 980 tys. złotych (ok. 822 tys. zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostała część z budżetu państwa).

 

 

 

 

 

red. ULK
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube