Z pełnomocnika burmistrza na wicestarostę powiatu

Z pełnomocnika burmistrza na wicestarostę powiatu
Wiadomości z gminy
fot. Powiat Polkowicki

Jan Wojtowicz, dotychczasowy pełnomocnik burmistrza ds. górnictwa i komunikacji, a jednocześnie radny powiatu polkowickiego, został wicestarostą. Zastąpił w tej roli Krzysztofa Nestera.  

Nowo powołany wicestarosta, poza sprawami społecznymi i oświatowymi, którymi zajmował się jego poprzednik, będzie nadzorował pracę Departamentu Rozwoju oraz Powiatowego Zarządu Dróg. Planuje też nowe otwarcie w celu pozyskania środków na odnawialne źródła energii, m.in. dzięki przystąpieniu powiatu polkowickiego do Klastra Energii. Kolejnym zadaniem, na którym zamierza się skupić będzie transport publiczny.

Poza wymienionymi obowiązkami dużą uwagę skoncentruję na planowanym ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne), który przewiduje realizację zintegrowanych projektów na potrzeby gmin i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, a mam tu na myśli inwestycje w ścieżki i trasy rowerowe – dodaje Jan Wojtowicz, wicestarosta powiatu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Nauk Ekonomicznych, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania. Ukończył również Krakowską Szkołę Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku MBA in Community Management.

Jako radny powiatu polkowickiego jest przewodniczącym komisji rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Pełnomocnikiem burmistrza ds. górnictwa i komunikacji został w marcu zeszłego roku.

Przypomnijmy, że wicestarostą powiatu radny Krzysztof Nester był niespełna dwa lata. Rezygnację z tej funkcji złożył podczas poniedziałkowej sesji (29 czerwca). Podziękował wszystkim za współpracę, a jak powiedział, czekają go teraz nowe wyzwania.

 

 

red. ULK