fbpx

Wypełnij ankietę i oceń Gminny Program Rewitalizacji

ratusz w Polkowicach, z lewej strony drzewa, w tle kamienice
Wiadomości z gminy
fot. Archiwum

W związku z przygotowaniem ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Polkowice na lata 2018-2028 (GPR) zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankietyzacja pozwoli określić zmiany jakie zaszły na terenie gminy oraz obszarze rewitalizacji wyznaczonym w ww. programie.

– Program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju i integrowania różnorodnych aktywności – mówi Michał Zięcina, starszy specjalista w wydziale inwestycji, rozwoju gminy i zamówień publicznych.

Gminny Program Rewitalizacji – ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW (kliknij)

Badanie ankietowe potrwa do 2 października.

Więcej informacji – BIP

 

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube