fbpx

Wymień kopciucha

Na zdjęciu komin, z którego leci dym
Wiadomości z gminy

Nawet do 85 procent wydatków na nowe źródło ciepła w zastępstwie za stary kocioł lub piec, który nie spełnia norm, mogą otrzymać mieszkańcy w ramach tegorocznej edycji projektu grantowego. Polkowice biorą udział w unijnym projekcie, jako jedna z ośmiu gmin.

Od początku marca trwa nabór wniosków o wypłatę grantów w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Jest to przedsięwzięcie realizowane od kilku lat przez osiem gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice oraz Żukowice.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji. W ramach tegorocznego naboru planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 69 sztuk źródeł ciepła. Maksymalny poziom wsparcia do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 35 tysięcy złotych.

– Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne – informuje Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.

Uwaga, z naboru wyłączone są wnioski dotyczące zasobów komunalnych, a także tych należących do TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowej. Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację np. pomp ciepła albo kotłów spalających biomasę czy ewentualnie paliwa gazowe.

– Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę – dodaje Elżbieta Gałek-Kapusta.

Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy to kotłów zgazowujących) i nie mogą mieć rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Nabór trwa od 1 marca do 31 maja 2022 roku. W każdej z gmin biorących udział w projekcie utworzono punkty kontaktowe, w których należy składać wnioski, a także można otrzymać wszystkie niezbędne informacje. W Polkowicach taki punkt znajduje się w urzędzie gminy, w kamienicy przy ul. Górnej 2. Ponadto, wszystkie informacje na temat naboru oraz dokumenty znajdują się na stronie: projekty.nowe.polkowice.eu.

Projekt na „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i Innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube