1

Wnioski o dodatek węglowy

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do Centralnej  Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła. Osoby, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku, powinny przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy zgłosić źródło ciepła do CEEB. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w naszej gminie można składać od 22 sierpnia do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie, zostaną bez rozpatrzenia. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego.

Formularze wniosku o dodatek węglowy dostępne są następujących punktach:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

– Urząd Gminy Polkowice – kancelaria

– Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w kamienicy przy ul. Górnej 2

– Sołtysi

– strona internetowa Wniosek do pobrania

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

  • tradycyjnie (papierowo) –w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, przy Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Lipowa 1, parter.
  • elektronicznie podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego (za pośrednictwem platformy ePUAP OPS w Polkowicach )

– Proszę zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku – mówi Beata Puławska, dyrektor OPS.

– Pamiętajmy wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych.

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi

Plakat informujący o możli8wości składania wniosków o dodatek węglowy. W treści m.in. kwota jednorazowego dodatku węglowego 3000 zł, termin składania wniosków oraz sposób, w jaki można złożyć wniosek.