fbpx

Wnioski o dodatek węglowy

Na zamieszonym zdjęciu jest węgiel.
Wiadomości z gminy
fot. Freepik

Osoby ogrzewające swoje gospodarstwo domowe w naszej gminie węglem lub paliwem węglopochodnym, mogą liczyć na dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Powodem jest coraz wyższa cena tego surowca. Kto może go otrzymać? Gdzie i jak złożyć wniosek w gminie Polkowice?

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła. Osoby, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku, powinny przed złożeniem wniosku o dodatek węglowy zgłosić źródło ciepła do CEEB. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Nowelizacja przepisów z 17 września 2022 doprecyzowuje, że przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie będzie przysługiwało temu, kto pierwszy złoży wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jednorazowe dofinansowanie przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Dodatkowo przepisy umożliwiają przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania tj. wywiadu środowiskowego, który pomoże zweryfikować wątpliwości w składzie gospodarstwa domowego.

Termin wypłaty dodatków węglowych został wydłużony do 15 stycznia 2023 r.

Formularze wniosku o dodatek węglowy dostępne są następujących punktach:

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach

– Urząd Gminy Polkowice – kancelaria

– Wydział Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w kamienicy przy ul. Górnej 2

– Sołtysi

– strona internetowa Wniosek do pobrania

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

  • tradycyjnie (papierowo) –w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, przy Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Lipowa 1, parter.
  • elektronicznie podpisany za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego (za pośrednictwem platformy ePUAP OPS w Polkowicach )

– Proszę zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku – mówi Beata Puławska, dyrektor OPS.

– Pamiętajmy wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych.

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: Dodatek węglowy – pytania i odpowiedzi

Plakat informujący o możli8wości składania wniosków o dodatek węglowy. W treści m.in. kwota jednorazowego dodatku węglowego 3000 zł, termin składania wniosków oraz sposób, w jaki można złożyć wniosek.

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube