fbpx

W straż pożarną warto inwestować

na tle czerwonego wozu strażackiego stoi dwóch panów z granatowych garniturach, jeden trzyma czerwoną planszę z napisem 200 tysięcy złotych na zakup wozu operacyjno-rozpoznawczego i ściska dłoń strażakowi w mundurze w kolorze piasku pustyni. Obok stoi drugi strażak.
Wiadomości z gminy
fot. R. Tomczak

O nowy samochód ratowniczo-rozpoznawczy wzbogaci się niebawem Komenda Powiatowa PSP w Polkowicach. Na ten cel władze gminy przekazały dowództwu jednostki czek na 200 tysięcy złotych.

– Takie wsparcie jest bardzo ważne, bo ono przekłada się na to, jak będzie rosło bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy i naszego powiatu – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Strażacy zasługują na to, ryzykując swoim życiem i zdrowiem, niosąc nam pomoc. Dbamy o to, aby ci wspaniali ludzie taki sprzęt posiadali. Wyróżniamy się tym na mapie samorządów nie tylko Zagłębia Miedziowego. W straż pożarną warto inwestować zawsze – podkreśla.

– To są najważniejsze inwestycje dla każdego samorządowca, gdyż związane są z bezpieczeństwem nas wszystkich, naszego mienia – zaznacza wiceburmistrz Krzysztof Nester. – Praca strażaków jest specyficzna, dlatego muszą mieć dobry sprzęt, muszą być doposażani i myślę, że każdy samorząd powinien zawsze mieć na uwadze to, aby środki finansowe na tego typu cele zawsze znajdowały się w budżecie gminy – dodaje.

Wóz, jaki ma być zakupiony między innymi dzięki finansowemu wsparciu gminy Polkowice, to lekki specjalny samochód ratowniczo-rozpoznawczy. Będzie służył dowódcom Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej do dojazdu do różnego rodzaju zdarzeń, a także – w pierwszym etapie akcji – do udzielania pomocy poszkodowanym. W imieniu całej jednostki za ogromne wsparcie, nie tylko przy zakupie wspomnianego wozu, ale w całej mijającej kadencji samorządu, podziękował komendant powiatowy PSP Piotr Woźniakiewicz: – Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi i radnym za to, że tak przychylnie patrzyli na polkowicką straż pożarną. Środki, jakie płynęły ze strony gminy pozwoliły nam na wiele inwestycji, na przykład praktycznie gotowy jest budynek warsztatowo-garażowy, ale też przeznaczane były na bieżące funkcjonowanie, jak choćby zakup paliwa.

Obecnie, JR-G dysponuje pięcioma samochodami bojowymi, w tym jednym z 41-metrową drabiną.

red. ULK

Galeria Zdjęć

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube