W kwietniu na konta seniorów wpłyną „trzynastki”  

W kwietniu na konta seniorów wpłyną „trzynastki”  
Wiadomości z gminy
fot. Freepik

W przyszłym miesiącu seniorzy dostaną tzw. trzynastki razem z emeryturą lub rentą. O wypłaty mogą być spokojne osoby objęte kwarantanną domową. Co ważne, tych dodatkowych pieniędzy nie zajmie komornik.

ZUS i Poczta Polska zapewniają, że wszystkie wypłaty dotrą na czas.

– Seniorzy nie mają najmniejszych powodów do obaw, że dodatkowa wypłata nie wpłynie na ich konta. Trzynastki są przyznawane z urzędu, nie trzeba więc składać żadnych wniosków – zapewnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Prawie 80 procent wypłat popłynie na konta naszych klientów, reszta zostanie dostarczona przez pocztę – dodaje.

Poczta Polska wprowadza szczególne procedury, jeśli chodzi o wypłatę rent i emerytur osobom objętym kwarantanną.

– Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa – podkreśla Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Przypominamy, że „trzynastka” przysługuje uprawnionym m.in. do: emerytury, renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (dotyczy osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Te osoby otrzymają „trzynastkę”, o ile 31 marca będą mieć prawo do jednego z wymienionych świadczeń.

Każdy otrzyma świadczenie w wys. 1200 zł brutto. Z tego, w większości przypadków, potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najczęściej do wypłaty będzie więc 981 zł. Do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdego uprawnionego.

I jeszcze jedna ważna informacja. O pieniądze z kwietniowej „trzynastki” nie muszą się martwić osoby z długami. Nawet, jeśli wypłata trafi na konto bankowe. Będzie ona mieć specjalny identyfikator, dzięki czemu nie zostanie zajęta przez komornika.

Źródło: ZUS

red. ULK