fbpx

UJW będzie współpracować z Zakładem Karnym w Głogowie

UJW będzie współpracować z Zakładem Karnym w Głogowie
Wiadomości z gminy
fot. D. Szymacha

Od nowego roku akademickiego Uczelnia Jana Wyżykowskiego poszerza swoją ofertę programową. Już teraz, z myślą o możliwości praktycznej nauki zawodu i nabywaniu doświadczeń, podpisano umowę z Zakładem Karnym w Głogowie. Będą tam odbywały się praktyki studentów, a obie instytucje planują wspólną organizację spotkań, konferencji i paneli dyskusyjnych.

Umowa została podpisana w celu wsparcia realizacji studiów w nowej specjalności resocjalizacja z kryminologią na kierunku pedagogika.

– To bardzo ważny moment – mówi dr Paweł Greń, rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. – Po raz kolejny tworzymy specjalizację, która koresponduje z zapotrzebowaniem otaczającej nas rzeczywistości. Jest to bardzo istotne, gdyż służby więzienne potrzebują nowych, wykształconych kadr. Dlatego cieszymy się, że właśnie Zakład Karny w Głogowie wyraził wolę współpracy z naszą uczelnią. Umowa pomoże we wspólnym układaniu programu kształcenia, bo któż jak nie służba więzienna wie lepiej, czego potrzebuje specjalista w tej trudnej profesji. Jestem szczęśliwy, że już w nadchodzącej rekrutacji będziemy mogli szukać studentów, którzy zechcą uczyć się w specjalizacji resocjalizacja z kryminologią – dodaje.

W ramach umowy studenci będą mogli m.in. odbywać praktyki w głogowskim zakładzie karnym. Istotnym jest fakt, że jest to zakład o złagodzonym rygorze. Osadzone są tam osoby, których kara dobiega końca, a podczas odbywania kary wykazały się dobrym zachowaniem. Wielu z osadzonych pracuje na zewnątrz zakładu bez żadnego dozoru. Głównym celem zakładu jest przygotowanie ich do życia po zwolnieniu z zakładu.

– Nasza jednostka od dawna współpracuje z różnymi uczelniami i szkołami w zakresie realizacji praktyk na terenie Zakładu Karnego – mówi ppłk Henryk Haryk, dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie. – Jednak jest to pierwsza umowa, która na stałe powiąże uczelnię z jednostką penitencjarną. Praktykanci przede wszystkim będą poznawali zasady funkcjonowania działu penitencjarnego czyli działu bezpośrednio związanego z obsługą skazanych. Są to różnego rodzaju opinie o osadzonych, prognozy ich dotyczące. Studenci będą też poznawać realizację przepisów prawa karnego wykonawczego – wyjaśnia.

Oprócz praktyk zawodowych UJW planuje przeprowadzanie wspólnych konferencji naukowych, wspólnych warsztatów i paneli dyskusyjnych.

– Rekrutacja na nową specjalność ruszy już od 1 czerwca tego roku. Uczelnia nie założyła sobie limitu miejsc, przyjęci zostaną praktycznie wszyscy, którzy się zgłoszą. Największa sala ma 150 miejsc więc nawet tylu studentów możemy przyjąć – mówią z uśmiechem pracownicy UJW.

red. DeeS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube