1

Tworzymy świat bez przemocy

Dwie dziewczynki ubrane w różowe kurtki. Stoją w p-arku trzymają pędzle malarskie, w tle znajduje się duży brystol, na którym dziewczynki tworzą pracę plastyczną.Świetlica Środowiskowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, Klub Środowiskowy oraz placówki oświatowe z terenu gminy Polkowice od wielu lat biorą udział w kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży.

– Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone dla dzieci i młodzieży działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej – wyjaśnia Beata Puławska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach. Kolejny rok wyrażamy głośne „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem” – dodaje.

W tym roku hasłem przewodnim było: „Mam serce i daję serce”.

– Podczas tegorocznej akcji mieliśmy okazję wyjść poza teren świetlicy i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Społeczeństwo było bardzo zainteresowane. Charakterystycznym elementem kampanii było serduszko, które chcieliśmy przekazać jako taką pozytywną ideę. Osoby dopytywały co to za wydarzenie, dlaczego to serduszko? Można powiedzieć, że sukces został osiągnięty. Zakrzywiliśmy element ciekawości wśród społeczeństwa – mówi Patrycja Haręzga, wychowawca Świetlicy Środowiskowej.

W zajęciach świetlicowych zwrócono szczególną uwagę na rozmowy indywidualne i dyskusje grupowe w kole z psychologiem i socjoterapeutą. Przeprowadzono warsztaty motywujące oraz podnoszące poczucie własnej wartości, jak również pozytywnego postrzegania siebie.

Grupa dzieci siedzi po turecku w sali świetlicy środowiskowej. Skierowani są w stronę ściany, ma którrej na ekrnie wyświetlana jest prezentacja. W sali obecny jest też wychowawca świetlicy oraz ręcznie robiony na materiale napis Kampania 19 dni– Dobro dziecka odgrywa pierwszoplanową rolę we wszystkich działaniach podejmowanych przez Świetlicę Środowiskową. W trakcie kampanii wykazaliśmy, że wyrażanie sprzeciwu wobec przemocy ma niezwykłe znaczenie i wiele postaci, jedną z nich są różnorodne działania edukacyjne, które na pewno zaprocentują w przyszłości – mówi Elżbieta Wawrynowicz, kierownik Świetlicy Środowiskowej. Dzięki aktywizacji środowiska lokalnego i działań u podstaw edukacja i profilaktyka nabierają silniejszego wyrazu i mocy oddziaływania. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że warto jest częściej mówić innym dobre słowa i tym samym tworzyć ten świat lepszym – podkreśla.

Oprócz zajęć warsztatowych, gdzie głównie rozmawiano, odzwierciedleniem przeżyć i emocji wewnętrznych są prace plastyczne. Stworzono świetlicową żyrafę i dużo mówiono o języku żyrafy, czyli o języku, w którym wykazujemy się zrozumieniem, nie oceniamy innych.

– Język żyrafy to język wolny od przemocy, od złych słów. Złe słowa zastąpiono dobrymi. Żyrafę ubrano w słowa, które powinny zakorzenić się w każdym z nas: miłość, szacunek, sumienność, dobroć, przyjaźń – wyjaśnia Katarzyna Trzebiatowska, wychowawca Świetlicy Na zdjęciu stoi 16 dzieci oraz 2 osoby dorosłe - panie wychowawczynie świetlicy środowiskowej. Obok dzieci ,jest zrobiona z kartonu pomarańczowa żyrafa,Środowiskowej. Temat  przemocy jest trudny i chcieliśmy do niego podejść jak najbardziej profesjonalnie, każdego dnia tworzyliśmy zajęcia tak, aby mieć narzędzie, które będzie nam pomagało, aby dzieci mogły się swobodnie otwierać. Próbowaliśmy znaleźć sposób, żeby uczestnicy sami z siebie opowiadali o kwestiach dla nich ważnych i często trudnych. Dzieci mogły brać udział w warsztatach piernikowych, muzycznych, wokalnych, filmowych, fotograficznych. Zajęciom wokalnym towarzyszył tegoroczny świetlicowy hymn kampanii „ Nie bój się chcieć!” Przyjechała do nas grupa, która pasjonuje się rajdowymi samochodami. Wtedy dzieci oprócz samochodów mogły zobaczyć i poznać osoby, które mają taką ogromną pasję, było bardzo dużo pozytywnych emocji – dodaje z uśmiechem.

,,Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z wykorzystaniem Magicznego Lustra, gdzie dzieci mogły przy pomocy różnych zabawnych rekwizytów budować pozytywny obraz samego siebie. Podsumowaniem kampanii było nagranie kilku profilaktycznych filmików z udziałem wychowanków, którzy nie tylko wcielili się w rolę aktorów, ale również współtworzyli tekst i scenografię. Każdy dzień, był dla uczestników czasem, w którym mogli mówić o sobie, mówić z serca, mówić szczerze wiedząc, że są to bardzo ważne tematy.

Ponadto w polkowickich szkołach i przedszkolach w ramach działań profilaktycznych zostały przeprowadzone zajęcia, które przyczyniły się do wzrostu świadomości uczniów na temat zjawiska przemocy.

PM 2 – Zajęcia z zakresu praw dziecka. Prace plastyczne pod hasłem STOP PRZEMOCY.

PM 3 – Dzieci rozmawiały na temat bajki terapeutycznej pt. „Lew, Drapuś… czyli o agresji i przemocy”

SP 4 – Warsztaty tolerancji i szacunku oraz radzenia sobie ze stresem i szkodliwym napięciem emocjonalnym.

PM 5  – Przemocy mówimy STOP. Dzień Praw Dziecka.

SP Jędrzychów – Zajęcia na temat bezpieczeństwa, poszanowania godności, szacunku do siebie i innych.

PM 6 – Każde dziecko otrzymało pomarańczową wstążkę jako znak uczestnictwa i zaangażowania w kampanię.

PM 4 – Nie zabrakło pomarańczowych ubrań.

SP 1 – Powstał kalendarz kampanii, który miał za zadanie zwrócić uwagę na przemoc i jej odmiany.

 

Pamiętaj!

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie w przypadku wystąpienia sytuacji nagłej, interwencyjnej, dynamicznej, w momencie gdy następuje eskalacja przemocy mogą, a świadkowie mają wręcz obowiązek, powiadomić Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997.

W innym przypadku niż sytuacja nagła osoby doświadczające przemocy mogą zgłaszać się do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Lipowej 2. Można zgłaszać się osobiście, telefonicznie pod numerami 76 724 67 11 lub 530 580 914 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 bądź na adres e-mail: e.olszewska@ops.polkowice.pl.