fbpx

Ruszają wybory sołtysów i rad sołeckich

Ruszają wybory sołtysów i rad sołeckich
Wiadomości z gminy
fot. Archiwum

Dobry sołtys to skarb. Sołtys oprócz pierwszego kontaktu z władzami gminy to osoba najbliżej mieszkańców. Wkrótce przeprowadzone zostaną wybory sołeckie w 15 sołectwach gminy Polkowice. Mieszkańcy Tarnówka będą głosować jako pierwsi – 29 maja. Harmonogram zebrań wiejskich rozpisany jest do 17 czerwca.

– Zgodnie ze statutem każdego z sołectw, kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa tyle, ile kadencja rady miejskiej. Podjęta została decyzja, że pierwsze wybory odbędą się na koniec maja – informuje Małgorzata Kalus-Chiżyńska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich w urzędzie gminy.

Harmonogram wyborów oraz zarządzenie burmistrza Polkowic są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej . Dodatkowo informacje o wyborach soleckich wywieszone zostaną na tablicach ogłoszeniowych w poszczególnych miejscowościach.

W wyborach sołtysa i członków rady sołeckiej zgłoszenie kandydatów może nastąpić ustnie na zebraniu wiejskim. Sołtysi mają wiele zadań. Oprócz tych administracyjnych, które są związane z prowadzeniem jednostki pomocniczej gminy, są też organem wykonawczym. Ich działalność wspomaga rada sołecka.

– To, co się dzieje w sołectwie, na co wydawane są pieniądze, jakie mają być inwestycje, co jest ważne dla sołectwa, podejmuje zebranie wiejskie zgodnie z wolą mieszkańców, uchwałami zebrań wiejskich – dodaje Małgorzata Kalus-Chiżyńska.

Zgodnie z § 22 ust. 3 i § 23 Statutów Sołectw czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach sołtysów oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobie fizycznej, która w dniu wyborów stale zamieszkuje na obszarze sołectwa i posiada czynne prawo wyborcze w wyborach do organów gminy. Listę uprawnionych do głosowania określa burmistrz na podstawie stałego rejestru wyborców. W celu weryfikacji tożsamości wymagany będzie dowód osobisty.

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube