fbpx

Rozwój z prędkością światła

Rozwój z prędkością światła
Wiadomości z gminy
fot. Karol Pikor

„Polkowice 4.0” to nowy program burmistrza Łukasza Puźnieckiego, który zakłada wybudowanie sieci światłowodowej na terenie całej gminy do 2026 roku. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, w lipcu ruszy realizacja pierwszego etapu tego przedsięwzięcia. Prezentujemy m.in. harmonogram wszystkich prac, zaplanowanych w ramach tego zadania.

Głównym celem programu „Polkowice 4.0” jest zapewnienie dostępu do usług operatorów w zakresie telekomunikacji, a więc: dostępu do sieci Internet o prędkości min. 600 Mbps, telewizji światłowodowej oraz telefonii kablowej po światłowodzie, wszystkim mieszkańcom gminy, którzy aktualnie nie mają dostępu do tych usług.

– Dla naszych mieszkańców oznacza to przede wszystkim komfortowe korzystanie z usług internetowych, a dziś to nie tylko serfowanie po sieci, ale również usługi choćby telewizyjne czy zwyczajnie kontakt z rodziną poprzez komunikatory – mówi burmistrz Łukasz Puźniecki. – To również dostęp do wiedzy i nauki on-line. Wreszcie to bezpieczeństwo za sprawą monitoringu czy inteligentnych rozwiązań w ruchu drogowym.

To niezwykle ważne zadanie w ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie, która tylko w tym roku przeznaczyła 6,5 mln zł na ten cel.

– W budżecie naszej gminy na rok 2023 zabezpieczono środki na realizację tego etapu zadania, więc zgodnie z harmonogramem, możemy rozpocząć jego realizację właśnie teraz, po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji – mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Pierwszy etap obejmuje następujące obszary polkowickiego samorządu: część ulicy Wojska Polskiego, osiedle Staszica na terenie miasta Polkowice oraz takie sołectwa, jak: Biedrzychowa, Pieszkowice, Żelazny Most, Dąbrowa, Tarnówek oraz Komorniki. Są to obszary, w których mieszkańcy mają najmniejszy dostęp do sieci Internet oraz telewizji i telefonii kablowej. W dodatku analiza rynku telekomunikacyjnego na terenie gminy Polkowice wykazała, że ze względów geograficznych i ekonomicznych obszary te mają najmniejszą szansę na inwestycje prywatnych operatorów telekomunikacyjnych.

– Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca 2024 roku, mieszkańcy wyżej wymienionych obszarów gminy będą mogli korzystać z szybkiego Internetu oraz telewizji światłowodowej i telefonii kablowej, a także szeregu dodatkowych elementów tak zwanego miasta inteligentnego – dodaje szef polkowickiego samorządu.

Sieć jest tak zaprojektowana, aby oprócz dostępu do szybkiego Internetu, telewizji kablowej czy telefonii, można było rozszerzyć obszar działania usług dla mieszkańców nie tylko miasta, ale i poszczególnych sołectw, o strefy darmowego dostępu do sieci Internet, czyli tzw. Hot Spoty, monitoring miejski oraz elementy Smart City w zakresie zarządzania przestrzenią publiczną, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia, jak np. inteligentne przejścia dla pieszych.

– Uruchomienie usług telekomunikacyjnych będzie następować po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych – informuje Roman Przydatek, pełnomocnik ds. telekomunikacji.

Mieszkańców pozostałych sołectw, jak i całego miasta Polkowice, w tym osiedla Polkowice Dolne uspakajamy, że w żaden sposób nie zostaną pominięci.

– Następujące obszary, a więc Polkowice z wyłączeniem części ulicy Wojska Polskiego i osiedla Staszica, Sucha Górna, Kaźmierzów, Moskorzyn, Guzice, Trzebcz, Żuków, Sobin, Jędrzychów oraz Nowa Wieś Lubińska zostaną podłączone do sieci światłowodowej w drugim etapie programu – mówi Roman Przydatek. – Ten etap zadania będzie realizowany w miarę przyznawanych środków na jego realizację w kolejnych latach, w które wliczone zostaną oszczędności powstałe z realizacji pierwszego etapu. Cały czas trwają prace nad pozyskaniem środków zewnętrznych, co przyspieszyłoby tempo realizacji inwestycji – dodaje.

Kolejność realizacji drugiego etapu inwestycji będzie ustalana po zabezpieczeniu wymaganych nakładów finansowych.

W ramach osobnej inwestycji zostanie wybudowana platforma dla usług Smart City wraz z pilotażowym ich wdrożeniem.

 

red. Edyta Drzymała
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube