fbpx

Rozsądnie i po gospodarsku

Rozsądnie i po gospodarsku
Wiadomości z gminy
fot. Roman Tomczak

Na początku przyszłego roku ruszy długo oczekiwana budowa nawierzchni na ulicach Poziomkowej i Narcyzowej. Znaczna część środków na tę inwestycję ma pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych.

Poziomkowa i Narcyzowa na Osiedlu Polkowice Dolne od lat nie mogły doczekać się trwałej nawierzchni. To wielkie utrudnienie dla osób posiadających tam swoje domy. Nie tylko nie pozwala komfortowo dojechać do znajdujących się tam posesji, ale przez brak chodników nie zapewnia także bezpieczeństwa pieszych. Teraz ma się to zmienić. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polkowice już zabezpieczono część środków na budowę obu ulic. Dlaczego tylko część?

 

– Kosztorys inwestorski przewiduje, że całość inwestycji będzie kosztowała prawie 3 miliony złotych. Zabezpieczone przez Gminę środki to ok. połowy tej kwoty. Na pozostałą część Gmina złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Z praktyki wiemy, że dofinansowania Funduszu oscylują pomiędzy 50-80 proc. ogólnych kosztów budowy – informuje Renata Napieralska, dyrektor Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych UG Polkowice.

 

Zniecierpliwienie mieszkańców obu ulic jest zrozumiałe, bo czekają oni na drogę do swoich posesji od kilkunastu lat. Inwestycja możliwa byłaby do rozpoczęcia jeszcze w tym roku. Jednak brak dostatecznej ilości środków na ten cel (przypomnijmy, że Gmina Polkowice zmaga się ze 112 mln. długiem) oraz realna groźba przerwania robót zimą, przemawiają za rozpoczęciem prac na wiosnę. Tym bardziej, że obecnie środki z FDS przyznawane są na przyszłoroczne inwestycje i nie można ich zaplanować już teraz. – Chcemy do tej inwestycji podejść rozsądnie i po gospodarsku. Tak, aby racjonalnie wydatkować środki Gminy i zapewnić ciągłość całej inwestycji. A środki z dotacji możemy pozyskać dopiero w przyszłym roku – podkreśla dyr. Napieralska.

 

Nie oznacza to jednak, że do wiosny nic nie będzie się działo w sprawie ulic Poziomkowej i Narcyzowej. Zabezpieczono już bowiem część środków na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polkowice (1,5 mln). Jeszcze w tym roku będzie także można wszcząć procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę prac, a następnie podpisać z nim umowę. Co ważne, za nami jest już także uzyskanie pozwoleń budowlanych w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.

 

O budowę dróg na obu ulicach postulowali także radni, m. in. Robert Drobina z klubu Lepsze Polkowice.

 

– Cieszy mnie bardzo, że kolejne przedsięwzięcie uzyskało pozwolenie po kilku zmianach projektowych. Działania moje oraz innych radnych w tym kierunku miały na celu jak najszybsze przystąpienie do realizacji tej inwestycji. Jest ona potrzebna, na co wskazują liczne interwencje, które odbierałem w tej sprawie od mieszkańców tych dwóch ulic – komentuje radny Robert Drobina.

 

Jak informują pracownicy Wydziału Inwestycji, prace przy budowie obu ulic nie powinny trwać dłużej jak 6 miesięcy. W tym czasie na Poziomkowej i Narcyzowej powstaną trzy osiedlowe drogi gminne (ulica Poziomkowa składa się z dwóch odcinków) o łącznej długości ok. 0,5 km. Powstanie także towarzysząca im infrastruktura techniczna pełniąca funkcje dojazdu do przylegających posesji, kanalizacja deszczowa oraz lampy oświetleniowe.

Galeria Zdjęć

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube