1

Remedium na problemy z parkowaniem wokół przychodni

Obecnie na parkingu przed PCUZ panuje chaos parkingowy. Niejednokrotnie utrudnia to dojazd służbom medycznym jak najbliżej wejścia i w związku tym, wspólnie z dyrekcją PCUZ, został opracowany plan, który uporządkuje parkowanie pojazdów poprzez wprowadzenie oznakowania parkingów dla karetek pogotowia, osób z niepełnosprawnościami
i pacjentów – mówi Tomasz Matyjas, inspektor ds. drogowych.

W ramach zmian, miejsca dla pracowników zostaną wyznaczone wyłącznie za budynkiem przychodni. Przed głównym wejściem zostaną wyznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz po jednym – dla karetki pogotowia
i zaopatrzenia przychodni. Nikt więcej nie będzie mógł tam wjeżdżać. Trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa miejsca dla karetek przy bocznym wejściu pozostaną bez zmian. Straż miejska będzie częściej kontrolować sytuację wokół przychodni.

– Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu damy kierowcom czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji i przez około dwa tygodnie będziemy ich pouczać. Dopiero po tym czasie, jeśli nadal będą zdarzać się osoby, które parkują niezgodnie z oznakowaniem, będziemy wyciągać konsekwencje – mówi Artur Gałuszka, komendant Straży Miejskiej w Polkowicach. – Jednocześnie zwiększymy częstotliwość kontrolowania tego terenu, mając nadzieję, że kierowcy szybko przyzwyczają się do nowego oznakowania, co w dużej mierze rozwiąże problemy z parkowaniem przy polkowickiej przychodni – dodaje.