fbpx

Rada sołecka w Pieszkowicach w komplecie

rada sołecka Pieszkowice
Wiadomości z gminy
fot. A. Machowicz

Marcin Połeć dołączył do składu rady sołeckiej w Pieszkowicach, w wyborach uzupełniających.

Pan Marcin był jedynym kandydatem do rady sołeckiej i otrzymał poparcie wszystkich głosujących.

– Razem z panią sołtys będziemy starali się rozwiązywać problemy mieszkańców, a przede wszystkim pomagać – zapewnia Marcin Połeć. – Ostatnio dużo zgłoszeń dotyczy nadmiernej prędkości samochodów przejeżdżających przez naszą wieś, a więc to sprawa braku progów zwalniających. Będziemy interweniować i będziemy drążyć problem chodników, które są tutaj bardzo potrzebne i długo na nie czekamy.

Z wyborów zadowolona jest sołtyska Pieszkowic Monika Zachara: – Bardzo korzystnie zapowiada się współpraca z radą sołecką, ponieważ pan Marcin Połeć, który przystąpił do tego składu, angażował się w działania od początku mojej kadencji. Był uczynny, służył pomocą – dopowiada.

Nowemu członkowi rady sołeckiej gratulował też prowadzący zebranie.

– W działaniu gminy rada sołecka jest na pierwszej linii jako łącznik między mieszkańcami a panem burmistrzem i radnymi – przypomina Mariusz Zybaczyński, wiceszef rady miejskiej, przewodniczący zebrania w Pieszkowicach. – Wybory uzupełniające przebiegły bardzo sprawnie, co dobrze rokuje na przyszłą pracę rady sołeckiej. Życzę powodzenia nowo wybranemu członkowi rady, aby realizował się w tym niełatwym zadaniu zaspokajania potrzeb społecznych, no i życzę sukcesów – dodaje.

 

red. ULK
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube