fbpx

Pomogą uczniom w czasach pandemii

Pomogą uczniom w czasach pandemii
Wiadomości z gminy
fot. freepik

Prawie pół miliona złotych pozyskała Gmina Polkowice na poszerzenie oferty edukacyjnej oraz wyjazdy integracyjne dla uczniów. To istotne szczególnie dla tych uczniów, którzy odczuwają skutki lockdownu i nauki zdalnej.

Gmina Polkowice została rekomendowana do otrzymania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektu „Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów”.

– Celem projektu jest m. in. wzrost takich kompetencji i umiejętności, które będą najbardziej poszukiwane na przyszłym rynku pracy. Oferta ta dotyczy 676 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Polkowice w okresie od marca 2022 roku do marca 2023 roku – wyjaśnia Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.

Projekt został sporządzony na podstawie diagnoz, określających potrzeby edukacyjne szkół, a działania zaplanowane w projekcie są odpowiedzią na te potrzeby.

I tak w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach będzie to rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umożliwiające integrację uczniów po lockdownie, spowodowanym pandemią Covid-19.

W Szkole Podstawowej nr 3 – wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia z umiejętności uczenia się, kształtowania inteligencji emocjonalnej, zajęcia przyrodnicze, matematyczne, zajęcia rozwijające kompetencje językowe. To także terapia pedagogiczna oraz wyjazdy integracyjne, tak potrzebne po długotrwałej nauce zdalnej.

Podobne zajęcia terapeutyczne i wyjazdy edukacyjne będą dotyczyły uczniów Szkoły Podstawowej nr 4. Tutaj oferta edukacyjna będzie w ramach projektu poszerzona m. in. o dodatkowe zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, zajęcia rozwijające kompetencje językowe, zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, zajęcia umiejętności w zakresie uczenia się, zajęcia kształtowania inteligencji emocjonalnej, arteterapię i zajęcia artystyczne.

– Realizacja projektu umożliwi uczniom tych szkół skorzystanie ze specjalnie przygotowanej dla nich oferty edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie zajęć rozwijających ich uzdolnienia, ale także z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tak potrzebnej niektórym uczniom ze względu na długotrwałą naukę zdaną – zwraca uwagę burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Całkowita wartość projektu wynosi 462 858,75 zł, w tym wkład własny to 69 428,85 zł.

red. Roman Tomczak

Galeria Zdjęć

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube