fbpx

Policja zaprasza w swoje szeregi

Na drodze stoi srebrno-niebieski radiowóz, obok stoi ciemny bus. W tle widać las.
Wiadomości z gminy
fot. KPP Polkowice

Trwa rekrutacja do Policji. Jakie procedury kwalifikacyjne musi przejść kandydat do tej służby? O tym można będzie porozmawiać podczas spotkania z pracownikami Zespołu Kadr i Szkolenia KPP w Polkowicach, w wyznaczonych terminach.

– Stabilne zatrudnienie i praca dająca wiele satysfakcji między innymi z niesienia pomocy innym oraz oferująca możliwość stałego rozwoju – to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji – informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP w Polkowicach. – Służba w naszych szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dużo wymagający i dużo dający w zamian. To zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo, także skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (tel. 47-874-72-89, tel. 47-874-72-86).

Najbliższe terminy przyjęć do służby na terenie Dolnego Śląska: 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października i 30 grudnia.

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, niezależnie od terminów przyjęć nakreślonych przez Komendanta Głównego Policji.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej KPP Polkowice.

na niebieskim tle stoi policjant w czarnym mundurze, tyłem. Na górze napis Komenda powiatowa Policji w Polkowicach - Dołącz do nas - 9 kroków do służby w Policji.
red. ULK
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube