Oznakują nie tylko gminne drogi

Oznakują nie tylko gminne drogi
Wiadomości z gminy
fot. Red.

Firma z Rawicza będzie wykonawcą oznakowania pionowego dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta i gminy. Umowa ma być podpisana w przyszłym tygodniu.  

– W ramach inwestycji, poza montażem nowych elementów oznakowania pionowego, przeprowadzona zostanie także ich konserwacja – mówi Roman Tomczak, rzecznik urzędu gminy.

W ramach prac zdemontowane też zostaną m.in. dotychczasowe słupki i tablice znaków pionowych, lustra i bariery drogowe oraz blokady parkingowe.

Prace mają potrwać do końca maja 2022 roku, od dnia podpisania umowy.

– Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie protokołów typowania robót, w miarę powstających potrzeb, a także środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy w latach 2021 i 2022 – dodaje Roman Tomczak.

W przetargu dotyczącym oznakowania pionowego dróg gminnych wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą była ta firmy z Rawicza.

red. ULK
Tłumacz