fbpx

Opaski bezpieczeństwa – rekrutacja

Opaska bezpieczeństwa dla seniorów SOS
Wiadomości z gminy
fot. Internet

Do 24 marca można składać formularze zgłoszeniowe dotyczące bezpłatnego dostępu do opasek bezpieczeństwa połączonych z całodobowym centrum teleopieki. Usługa realizowana jest w ramach Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

– Do programu złota rączka i door to door, czyli programu transportowego dla mieszkańców gminy Polkowice, dołączamy kolejne prospołeczne działanie, tym razem jest to opaska bezpieczeństwa. Program kierowany jest głównie do seniorów, mający zapewnić im bezpieczeństwo. Realizowany w trosce o osoby głównie starsze, chore. Opaska bezpieczeństwa ma zagwarantować szybką reakcję w przypadku jakiegoś incydentu, zdarzenia, które zagrażałoby zdrowiu i życiu osób, które opaskę będą nosiły – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest w tej kadencji dla mnie najważniejsze i tymi programami wzmacniamy te grupy seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami tak, aby czuły się jak najbardziej zaopiekowane – podkreśla.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa SOS, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem, ratownikiem medycznym, który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.

Uczestnikiem Programu może być mieszkaniec gminy Polkowice w wieku 65 lat i więcej, który ze względu na stan zdrowia, ma problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić mu wystarczającego wsparcia.

Formularze przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Lipowa 1, 59-100 Polkowice, pok. nr 16). Dodatkowo jest możliwość telefonicznych zgłoszeń od osób mających trudności z opuszczaniem miejsca zamieszkania tel. 76 724 67 28), a następnie kontakt osobisty pracownika z daną osobą, w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 są udzielane pod numerem telefonu 76 724 67 00.

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube