Ogłoszenie konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu ofert
Wiadomości z gminy

Gmina Polkowice reprezentowana przez Burmistrza Polkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie (dofinansowanie) lub powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 z zakresu kultury fizycznej

Pobierz informację