fbpx

Odśnieżanie według harmonogramu

Odśnieżanie według harmonogramu
Wiadomości z gminy
fot. R. Flisiewicz

W gminie Polkowice odśnieżanie dróg i chodników odbywa się według harmonogramu. W pierwszej kolejności odśnieżane są główne drogi dojazdowe.

W gotowości są m.in. pługo-piaskarki wyposażone w system nawigacji GPS, koparko-ładowarka i zamiatarka wyposażone w system nawigacji GPS. Podczas odśnieżania dróg obowiązują wytyczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polkowice. To oznacza używanie mniejszej ilości środków chemicznych i soli, co ma ograniczyć negatywne skutki dla nawierzchni i przydrożnych drzew. Pod opieką drogowców będzie ponad 90 km (dokładnie 90,92 km) gminnych dróg w mieście i około 20 km w sołectwach.

– Aby odśnieżyć oba pasy dróg, piaskarka musi przejechać dwa razy, a w przypadku głównych, szerszych ulic nawet cztery razy. Tak więc drogowcy, żeby posypać I standard dróg przejeżdżają nie 24 km (długość dróg I standardu) a ok. 60 km- precyzuje Martyna Górska Kierownik Działu Usług Komunalnych PGM Sp. z o.o.

Drogi gminne podzielone są na trzy kategorie odśnieżania. W pierwszej są główne ulice miasta, gdzie sprzęt powinien się pojawić w pół godziny po ustaniu opadów. W drugiej kolejności śnieg będzie usuwany z ulic łączących osiedla z centrum miasta. Potem pługi wyjadą na wewnętrzne drogi osiedlowe oraz drogi w sołectwach (poza odcinkiem przejętym od powiatu w Suchej Górnej, tj. od serwisowej S3 do tzw. ronda, który jest w I standardzie utrzymania).

– PGM na bieżąco monitoruje śliskość utrzymywanych nawierzchni, a w dyspozycji pozostają pracownicy w dyżurach. W przypadku oblodzenia przystępujemy niezwłocznie do posypywania dróg i chodników. Najczęściej następuje to w wyniku nocnych spadków temperatury, wówczas do prac przystępujemy w porze nocnej lub nad ranem, aby przygotować nawierzchnie tak, by rano mieszkańcy mogli bezpiecznie udać się do pracy. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu akcji zima pozwala nam na stosowanie działań wyprzedzających. Wiemy również, które z dróg, ze względu na zastosowaną nawierzchnię czy lokalizację mogą szybciej stać się śliskie. Miejsca te są pod szczególnym nadzorem- dodaje Martyna Górska.

O przejezdność dróg w mieście dba Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej. Z kolei nad bezpieczeństwem pieszych czuwają gminne służby porządkowe, które zadbają o stan chodników, schodów, podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, ścieżek rowerowych czy parkingów.

Interwencje dotyczące zimowego utrzymania można zgłaszać do straży miejskiej – całodobowy, bezpłatny nr telefonu 986 lub do Urzędu Gminy w Polkowicach, tel. 76 84 74 194 ( dotyczy dróg) tel. 76 72 49 701 (dotyczy chodników), w godzinach pracy urzędu (poniedziałki, środy, czwartki: 7.30-15.30, wtorki: 7.30-17, piątki: 7.30-14)

 

red. PGM Polkowice
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube