Garść informacji o II turze wyborów prezydenckich

Garść informacji o II turze wyborów prezydenckich
Wiadomości z gminy
fot. archiwum

Czy po powrocie z urlopu bez problemu zagłosujemy w Polkowicach? Czy zmieniły się adresy lokali wyborczych? Sprawdzamy, jak będzie wyglądać głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich 2020.

SPISY WYBORCÓW I ZAŚWIADCZENIA O GŁOSOWANIU

Jeśli w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowaliśmy w miejscu stałego zamieszkania, a wiemy, że podczas drugiej tury będziemy przebywać w innym miejscu to należy najpóźniej do 7 lipca dopisać się do spisu wyborców w docelowej miejscowości. Co jednak, gdy byliśmy na wakacjach podczas pierwszy tury i już dopisaliśmy się do spisu wyborców w miejscu urlopu i 12 lipca będziemy gdzie indziej?

Do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden raz. Wyborcy, którzy przed I turą zostali dopisani do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego, będą ujęci w tym spisie również podczas głosowania w II turze wyborów. – mówi Wojciech Żbikowski, zastępca dyrektora wydziału spraw obywatelskich UG Polkowice.

Żeby móc zagłosować w innym miejscu w II turze, należy zadbać o zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu miejscowości, w której widnieliśmy w spisie wyborców. A więc, jeśli podczas pierwszej tury przebywaliśmy na urlopie w Międzyzdrojach i tam dopisaliśmy się do spisu wyborców. To oznacza, że w tym spisie będziemy widnieć również podczas II tury. Jeśli wiemy, że 12 lipca będziemy już np. w Polkowicach lub planujemy kolejny urlop w innym miejscu, musimy zadbać o zaświadczenie o prawie do głosowania z Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach (bo tam jesteśmy dopisani do spisu wyborców).

Jeśli natomiast nie dopisywaliśmy się jeszcze nigdzie do spisu wyborców, a wiemy, że 12 lipca będziemy przebywać poza naszym stałym miejscem zamieszkania to do 7 lipca możemy się o to postarać.

Do spisu można dopisać się stacjonarnie, w Urzędzie Gminy Polkowice (o ile nie dopisaliśmy się do spisu wyborców gdzie indziej) lub szybciej i bezpieczniej – wysyłając elektroniczny wniosek. Link do elektronicznego formularza dostępny jest TUTAJ.

Aby zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich poza stałym miejscem zamieszkania lub poza miejscem, w którym jesteśmy dopisani do spisu wyborców, można postarać się o zaświadczenie o prawie do głosowania. Trzeba jednak pamiętać, aby sprawdzić czy w kraju (jeśli na wakacje wybieramy się za granicę), w którym będziemy przebywać, można głosować bezpośrednio.

Zaświadczenia na II turę wyborów wydawane są do 10 lipca (osoby, które złożyły wniosek przed pierwszą turą, automatycznie otrzymały zaświadczenia na obie tury). Można je odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie.

Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania należy zabrać ze sobą do urzędu wniosek o wydanie zaświadczenia i dowód osobisty lub paszport. W przypadku odbioru zaświadczenia przez osobę trzecią trzeba wziąć również upoważnienie na piśmie. Wskazuje się w nim imię i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Dziś Poczcie Polskiej przekazano pakiety wyborcze dla mieszkańców, którzy przed 30 czerwca zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w drugiej turze wyborów. Osoby, które zadeklarowały odbiór osobisty, mogą przesyłkę odebrać w Urzędzie Gminy Polkowice. Pozostali mogą spodziewać się listonosza nawet dziś.

– Przypominamy, że zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego złożone przed pierwszą turą obowiązują także w przypadku ponownego głosowania, a więc nie ma obowiązku ponawiania zgłoszenia – mówi Wojciech Żbikowski, zastępca dyrektora wydziału spraw obywatelskich UG Polkowice.

Jak przypomina PKW: w ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego, dokonanym przed pierwszą turą wyborów.

Wyborca, który 12 lipca będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca 2020. Z kolei wyborca, który rozpocznie obowiązkową kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca 2020.

WEŹ MASECZKĘ I DŁUGOPIS

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich również będziemy głosować przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

– Wybory będą wyjątkowe, ponieważ odbywają się w stanie epidemii, z dodatkowymi zaleceniami ministra zdrowia – mówi Izabela Wawrzonkowska, urzędnik wyborczy.

Przy wejściu do lokalu wyborczego będzie stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk. Wyborcy muszą mieć maseczki i najlepiej byłoby, gdyby mieli własne długopisy. Wewnątrz może być jedna osoba na cztery metry kwadratowe.

– Członkowie komisji wyposażeni będą w jednorazowe rękawice, maseczki i przyłbice – wymienia urzędnik wyborczy. – Odległość między nimi wyniesie co najmniej półtora metra.

Z kolei, dwumetrowy dystans powinni zachować wyborcy czekający w kolejce do lokalu wyborczego. Stoły nie będą przykryte, aby ułatwić ich dezynfekcję, a pomieszczenia wietrzone będą co godzinę przez co najmniej dziesięć minut.

Z PCUZ DO SP1  

12 lipca zagłosujemy w piętnastu obwodach wyborczych. Ze względów bezpieczeństwa zmieniono adres lokalu wyborczego nr 10. Z PCUZ przeniesiono go do sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1. Wszystkie siedziby obwodowych komisji wyborczych są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy będą głosować w dedykowanych im ze względu na adres zamieszkania lokalach wyborczych. (Kliknij w mapkę, by powiększyć)


Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 28 czerwca 2020 roku w godzinach od 7 do 21.

AUTOBUSY NA WYBORY

Gmina uruchomiła autobusy komunikacji miejskiej, które będą dowozić mieszkańców terenów wiejskich do lokali wyborczych. Są to cztery linie: nr 10, 11, 12 i 13. Na każdej z nich przewidziane są trzy kursy: poranny, popołudniowy i wieczorny.

red. DRM