fbpx

Młodzi twórcy zmian

Młodzież, trzy osoby, dwie dziewczynki jeden chłopiec w zielonych koszulkach. Jedna dziewczyna trzyma globus.
Wiadomości z gminy
fot. K. Pikor/Freepik

Jesteś w wieku 11-19 lat? Chcesz działać, być motorem zmian w środowisku lokalnym? W kręgu Twoich zainteresowań znajduje się ochrona środowiska i zmiana klimatu? Weź udział w projekcie „Young Dialogue and Change Maker–budujemy dialog wokół wyzwań klimatycznych”. Wzbogać swoje kompetencje i zwiększ wiedzę o aktualnych wyzwaniach środowiskowych, lokalnie i globalnie.

Projekt powstał jako odpowiedź na potrzeby młodzieży w kwestiach dla nich istotnych, dotyczących nabycia umiejętności do aktywnego działania w środowisku i na jego rzecz.

– Liderem projektu jest Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych, natomiast Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet NINA z Norwegii są naszymi partnerami. Projekt całkowicie finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego również na lata 2014-2021. Wszystko dzieje się w ramach Programu Aktywni Obywatele z Funduszu Regionalnego. Całkowita wartość projektu to 109 302 euro, z czego kwota prawie 91 tysięcy euro przeznaczona jest na działania merytoryczne – informuje Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych.

Uczestnikami mogą zostać osoby w wieku od 11. do 19. roku życia, które są uczniami szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej znajdującej się na terenie gminy Polkowice lub są mieszkańcami gminy, ale uczęszczają do placówki poza miejscem stałego zamieszkania.

Podczas bezpłatnych zajęć, które będą się odbywały na terenie polkowickich szkół w formie zajęć pozalekcyjnych, proponujemy dwa bloki warsztatowe dla młodzieży:

– warsztaty Young Dialog Maker – to możliwość poznania metod prowadzenia konstruktywnego dialogu, mediacji i facylitacji. Młodzież będzie planować i prowadzić sesje dialogowe, poznawać metody i narzędzia dialogu, konsultacji społecznych, będzie mapować i angażować interesariuszy, w sposób twórczy rozwiązywać problemy w oparciu o metodę design thinking. Nabyte umiejętności wykorzysta do przygotowania i poprowadzenia pierwszego Polkowickiego Dialogu Klimatycznego.

– warsztaty Young Change Maker – podniosą kompetencje organizacyjne młodzieży w zakresie działań społecznych, zbudują poczucie sprawstwa, wzmocnią chęć działania. W efekcie warsztatów uczestnicy stworzą swój projekt społeczny, który będzie odpowiedzią na ich lokalne wyzwania.

Zaplanowaliśmy także warsztaty dla nauczycieli, których celem jest przygotowanie nauczyciela do roli mentora młodego ambasadora dialogu, tak by nauczyciel wzmacniał motywację młodzieży do aktywności i wzięcia odpowiedzialności za działania.

Spotkania będą prowadzone w trybie stacjonarnym oraz online.

Założeniem projektu jest m.in. powstanie wspólnego słownika klimatycznego oraz manifestu klimatycznego, identyfikującego kluczowe z perspektywy lokalnej wyzwania na rzecz klimatu. Efekty tych działań zaprezentowane zostaną podczas jednodniowego Polkowickiego Dialogu Klimatycznego dla uczniów, nauczycieli, samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu i lokalnej społeczności.

– Pierwsze spotkanie hybrydowe odbędzie się 28 marca. Zachęcam młodych ludzi do uczestniczenia w projekcie i możliwości nabycia kompetencji, które przydadzą się zarówno teraz, kiedy są uczniami, jak i w życiu dorosłym. To są zdecydowanie umiejętności uniwersalne – podkreśla zastępca burmistrza ds. społecznych. – Mam nadzieję, że projekt spełni oczekiwania młodego pokolenia, mając na uwadze, że zmiany klimatyczne to temat budzący lęk i obawy – dodaje.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Polkowicach lub w wyznaczonych punktach na terenie szkół. Rekrutacja zakończy się 27 marca.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE O UDOSTĘPNIENIU WIZERUNKU (nieletni)

REGULAMIN

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube