fbpx

Mieszkanie za remont

Fotografia przedstawia zestaw malarski, który znajduje się w po9koju. Na tacce do malowania znajduje się żółta farba, obok trzy puszki zamknięte z farbą i pojemnik z wodą i farbami.
Wiadomości z gminy
fot. Freepik

Rusza druga edycja programu, w którym mieszkańcy mają możliwość najmu mieszkania od gminy w zamian za przeprowadzenie w nim remontu. Sprawdź, na czym polegają jego zasady i czy masz szansę z niego skorzystać.

– Program „Mieszkanie za remont” kierujemy do osób, które nie mają własnego „M” i nie mają na nie odpowiednich funduszy. To alternatywa dla mieszkańców, którzy nie znajdują się na liście mieszkaniowej, a chcą uzyskać mieszkanie z zasobów gminy. Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych będą oni mogli zamieszkać w wymarzonym mieszkaniu na czas nieokreślony – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Z procedurą ubiegania się o lokal do remontu we własnym zakresie z zasobu gminy Polkowice można zapoznać się w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 30-31 lub pod numerem telefonu (76) 84 74 123.

– Wykaz lokali do remontu został podany do publicznej wiadomości w tut. urzędzie na tablicy ogłoszeń (elektroniczna tablica ogłoszeń) w zakładce „Programy”. Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat mieszkania oraz termin i miejsce złożenia wniosku – mówi Bożena Maciejowska, dyrektor wydziału zdrowia, spraw społecznych i mieszkaniowych w urzędzie gminy.

Niezbędne do wypełnienia druki oraz wykaz lokali można pobrać TUTAJ.

KRYTERIA PUNKTOWE

Szczegółowy opis kryteriów punktowych zawiera załącznik do uchwały, którą znajdziecie TUTAJ.

REMONT MIESZKANIA

Zakres prac remontowych mieszkania, prawa i obowiązki stron oraz warunki rozliczenia będzie określała umowa o remont lokalu we własnym zakresie. Po zakończeniu i dokonaniu odbioru prac remontowych zostanie zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony.

Kompletne wnioski należy składać zgodnie z wykazem lokali do remontu we własnym zakresie w terminie od 14.11.2022 r. do 25.11.2022 r. w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice w Kancelarii, pok. 10 w godzinach jego urzędowania.

 

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube