Konsultowali sprawy sołectw

Konsultowali sprawy sołectw
Wiadomości z gminy

W polkowickim Ratuszu odbyły się cokwartalne konsultacje burmistrza Polkowic z sołtysami wsi. Omówiono sprawy bieżące, najbardziej istotne dla poszczególnych sołectw.

Jak co kwartał sołtysi ze wszystkich 15. sołectw spotkali się z burmistrzem Polkowic. Takie cykliczne spotkania stanowią doskonałą formę konsultacji, m.in. planów inwestycyjnych na terenach wiejskich, ale przede wszystkim dają możliwość przedstawienia i wskazania możliwości rozwiązania problemów trapiących mieszkańców całej Gminy.

Wśród najważniejszych kwestii, które poruszono podczas konsultacji był dalszy rozwój połączeń komunikacji miejskiej, budżet na 2020 rok oraz zwiększenie oferty kulturalnej.

Choć w tym roku, po latach zaniedbań, nastąpiła znacząca poprawa w skomunikowaniu sołectw z Polkowicami, to jednak burmistrz zapowiedział dalsze prace nad tą kwestią. W trakcie rozmowy zapewniono również o rozwoju oferty kulturalnej na terenach wiejskich, o które zabiegają sołtysi, szczególnie w obliczu przyszłorocznego połączenia Polkowickiego Centrum Animacji z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Sobinie. Dopełnieniem spotkania było przedstawienie przez burmistrza założeń przyszłorocznego budżetu oraz przedstawienie konkretnych inwestycji w poszczególnych sołectwach na najbliższe lata.

Galeria Zdjęć