Konkurs na prezesa zarządu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych

Konkurs na prezesa zarządu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych
Wiadomości z gminy

Rada Nadzorcza PCUZ ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa zarządu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Kandydaci na złożenie swojej pisemnej oferty mają czas do 24 stycznia.

Od osób ubiegających się o fotel szefa polkowickiej przychodni wymaga się, m.in. posiadania wyższego wykształcenia, minimum pięcioletniego doświadczenia zawodowego, w tym trzyletniego na stanowiskach kierowniczych i co ważne, minimum dwuletniego doświadczenia w kierowaniu spółką leczniczą.

Kandydaci powinni również posiadać wiedzę z zakresu zarządzania spółkami prawa handlowego, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i spełniać inne wymogi określone przepisami prawa.

Informacja o szczegółowych warunkach jakie musi spełniać potencjalny kandydat dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PCUZ.

Konkurs na stanowisko szefa Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych jest konsekwencją złożonej obietnicy wyborczej burmistrza – wyłaniania w drodze konkursów osób na najważniejsze stanowiska w spółkach podległych magistratowi. Przypomnijmy – pod koniec listopada ubiegłego roku, burmistrz Polkowic ogłosił konkurs na członka rady nadzorczej PCUZ.

Dotychczasowy prezes, Krzysztof Pawłowski, złożył wczoraj (16.01.) swoją rezygnację na ręce przewodniczącego rady nadzorczej spółki. Nowego prezesa przychodni poznamy już najprawdopodobniej pod koniec stycznia bieżącego roku.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, do czasu powołania nowego prezesa PCUZ, spółkę może reprezentować dwóch z trzech powołanych prokurentów. Dzięki temu zachowana jest płynność w procesie zarządzania spółką.

Tłumacz