Kolej Aglomeracyjna coraz bliżej

Kolej Aglomeracyjna coraz bliżej
Wiadomości z gminy

Przedstawiciele samorządów Zagłębia Miedziowego spotkali się w lubińskim ratuszu, aby omówić model finansowania dokumentacji Kolei Aglomeracyjnej. To kolejny krok w kierunku budowy połączenia kolejowego Legnica-Lubin-Polkowice-Głogów.

Spotkanie rozpoczął Tymoteusz Myrda, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, który omówił syntetycznie zarys projektu budowy Kolei Aglomeracyjnej. Po Marszałku głos zabrali Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Podczas spotkania w którym uczestniczyły także media, przedstawiono dwa projekty kolejowe. Pierwszy dotyczy połączenia Lubin-Polkowice-Nielubia-Głogów dla którego koszt studium wykonalności wraz z decyzją środowiskową oszacowano na ok. 3 mln zł. Drugi projekt kolejowy dotyczy dobudowania jednego toru do istniejącej linii nr 289 relacji Głogów-Lubin. Tutaj projekt ma kosztować ok. 1 mln zł.

– Kolej Aglomeracyjna, której poświęcone było to spotkanie, ma być w przyszłości kręgosłupem komunikacyjnym Zagłębia Miedziowego – mówi Jan Wojtowicz, pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. górnictwa i komunikacji, przedstawiciel Gminy na tym spotkaniu.

– Dla Polkowic to wielka szansa na rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny. Dlatego z taką determinacją od początku tej kadencji dążymy do realizacji tego przedsięwzięcia. Dziś nastąpił kolejny, ważny krok w tym kierunku: samorządy Zagłębia Miedziowego porozumiały się w kwestii partycypacji w kosztach opracowania Studium Wykonalności wraz z decyzją środowiskową dla obydwu projektów – relacjonuje Jan Wojtowicz.

Obecni na spotkaniu samorządowcy zapowiedzieli rychłe podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Czas przygotowania dokumentacji projektowej Kolei Aglomeracyjnej ma potrwać ok. 3 lat.

Galeria Zdjęć