Jest sygnał, jest reakcja

Jest sygnał, jest reakcja
Wiadomości z gminy

Czy funkcjonowanie Rad Osiedlowych spełnia oczekiwania mieszkańców? Czy można usprawnić ich pracę, a jeśli tak, to w jaki sposób? Na te i inne pytania ma szukać odpowiedzi Zespół ds. Rad Osiedlowych. O jego powstanie postulują radni z klubu Lepsze Polkowice.

Propozycja ta to efekt sygnałów, jakie docierają do radnych od mieszkańców ich okręgów wyborczych. Chodzi o uwagi, wnioski i propozycje mieszkańców, mające poprawić funkcjonowanie Rad Osiedlowych.

Radni proponują m. in. wprowadzenie do statutów rad zapisów o przejrzystości głosowania na przewodniczącego i członków Rad Osiedli, poszerzenie kompetencji Rad o możliwość opiniowania Planów Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego oraz innych ważnych z punktu widzenia danego osiedla spraw inwestycyjnych, czy możliwość zgłaszania przez Rady projektów uchwał na posiedzenia Rady Miejskiej.

 

Zdaniem autorów pomysłu utworzenia Zespołu ds. Rad Osiedlowych, konieczne jest także wprowadzenia zakazu łączenia mandatu radnego miejskiego z funkcją radnego osiedlowego.

 

Opinie na temat dotychczasowego funkcjonowania rad osiedlowych w Polkowicach można wyrazić w ankiecie, zamieszczonej na profilu fb burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego.

https://tiny.pl/tgtvt

red. Roman Tomczak
Tłumacz