fbpx

Gmina unowocześni szkoły

klasa w szkole podstawowej
Wiadomości z gminy
fot. Freepik

Likwidacja barier architektonicznych, nowe meble i pomoce dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli. Rada miejska wyraziła zgodę na przystąpienie gminy Polkowice do innowacyjnego projektu oświatowego. Dzięki niemu dwie szkoły zostaną przystosowane do potrzeb dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie „Dostępna Szkoła – nowe rozwiązania w Gminie Polkowice w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej” – to innowacyjny program pilotażowy, w którym udział weźmie maksymalnie 50 organów prowadzących placówki oświatowe, z całej Polski.

– Dbając o polkowickich uczniów i nauczycieli zdecydowaliśmy się do przystąpienia do programu Dostępna Szkoła – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Dzięki niemu poprawimy dostępność oraz bezpieczeństwo szkół i w ten sposób uda się stworzyć jeszcze lepsze warunki do nauki w naszych placówkach oświatowych. Na program wydamy duże środki, ale to pokazuje naszą skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz – dodaje.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego i Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera testowany będzie wzorcowy model szkoły, w której realizowana jest idea edukacji włączającej. Jej celem jest zwiększanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie.

Projekt ma charakter pilotażowy i podzielony jest na cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno –społeczny i organizacyjny. Każdy z nich zawiera szereg standardów, które szkoła powinna spełnić, aby być dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to zarówno likwidację barier architektonicznych, jak również odpowiednie wyposażenie szkoły w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, szkolenia dla nauczycieli czy wsparcie dla rodziców.

W obu polkowickich szkołach przeprowadzono audyty dostępności. Określono w nich stan faktyczny oraz zakres zmian, jakie należy wprowadzić w każdej z nich. Wartość projektu to około 1,5 miliona złotych, z czego wysokość grantu wyniesie ponad 1,3 mln zł, a wkład własny gminy – prawie 226 tys. zł.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

red. DeeS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube