Ewakuacja w Przedszkolu Miejskim nr 6!

Ewakuacja w Przedszkolu Miejskim nr 6!
Wiadomości z gminy

Od pozorowanej akcji ewakuacyjnej rozpoczęła się tegoroczna „Strażomania”. Akcja ma na celu m. in. nauczenie najmłodszych polkowiczan właściwych zachowań w obliczu różnorakich zagrożeń.

Punktualnie o godz. 9 z kuchni przedszkola zaczął wydostawać się dym. Natychmiast powiadomiono o tym dyrektora placówki, a ta – odpowiednie służby. Zarządzono także ewakuację dzieci i personelu. Wkrótce na miejscu pojawili się strażacy, policjanci, strażnicy miejscy i ratownicy medyczni. Akcja przebiegała bardzo spokojnie, sprawnie i szybko.

Brygadier Piotr Woźniakiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, nadzorujący akcję ze strony strażaków podkreśla, że takie pozorowane akcje ćwiczone z udziałem przedszkolaków są bardzo potrzebne, bo wyrabiają w najmłodszych nawyk odpowiednich zachowań w takich sytuacjach.

– Dzieci uczą się odpowiednio reagować na sygnały alarmowe, poznają drogi ewakuacyjne, nabywają umiejętność zachowania spokoju i słuchania poleceń pań nauczycielek. To w przyszłości da wymierne efekty, bo już jako młodzież czy dorośli będą miały wpojone właściwe zasady zachowania – uważa bryg. Woźniakiewicz.

Dzisiejsza ewakuacja przedszkola zainaugurowała tegoroczną „Strażomanię”, wielkie święto służb z terenu gminy Polkowice. Główne wydarzenia odbywają się właśnie na terenie Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku wokół Amfiteatru. W imprezie biorą udział przedszkolaki z 11 placówek edukacyjnych z terenu Polkowic, do których uczęszczają dzieci w wieku od 5-6 lat.

Przed nami jeszcze m. in. konkursy na plakat oraz piosenkę o tematyce bezpieczeństwa a także przyglądanie się pracy służb ratunkowych z terenu gminy i powiatu polkowickiego. Można również przyjrzeć się z bliska sprzętowi tych służb wykorzystywanemu na co dzień, a przede wszystkim poznać z bliska samych funkcjonariuszy.

„Strażomania” odbywa się pod patronatem burmistrza Polkowic, przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, Ratownictwa Medycznego w Polkowicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polkowice.

Galeria Zdjęć