Emocje na Myśliwskiej w Sobinie

Emocje na Myśliwskiej w Sobinie
Wiadomości z gminy
fot. źródło: FB M. Zybaczyński

Projekt budowy ulic Myśliwskiej i Orlej w Sobinie był tematem konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Na budowę ulicy Myśliwskiej mieszkańcy czekają od wielu lat. Inwestycja rozłożona jest na etapy. W pierwszym etapie zaplanowano budowę odcinka Myśliwskiej oraz ul. Orlej (w kształcie litery L) – łączących się z ul. Polkowicką. Dyskusję wywołał jeden z elementów mającego powstać projektu budowy. Chodzi o połączenie ul. Myśliwskiej z ul. Fabryczną (drogą wojewódzką  331). Związane jest to z tym, że w tym rejonie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje takie połączenie i obsługę komunikacyjną terenów pod zabudowę usługową i  produkcyjną oraz składy i magazyny.

– Proponowane połączenie Myśliwska-Fabryczna miało zapewnić bezpośrednią obsługę tych terenów przemysłowych z ulicy Fabrycznej, aby dojazd pojazdów ciężarowych do tych obszarów nie odbywał się ulicami Orlą, Ptasią i Myśliwską, czyli od strony ulicy Polkowickiej – wyjaśnia Tomasz Duszyński, kierownik referatu inwestycji w urzędzie gminy.

Mieszkańcy nie chcą takiego rozwiązania. Nie przekonują ich argumenty, że będą odpowiednie oznakowanie np. poprzez ograniczenie ruchu dla samochodów ciężarowych.

– Nie chcemy tu autostrady, a tak będzie – przekonywali mieszkańcy. – Z Fabrycznej kierowcy pojadą Myśliwską, zamiast Polkowicką, bo wiadomo co się dzieje w godzinach szczytu. Przejść nie można na drugą stronę ulicy.

– Mieszkańcy nie wyrazili zgody na proponowane rozwiązanie wpięcia ulicy Myśliwskiej w drogę wojewódzką DW 331, obwodnicę Sobina – podsumowuje Mariusz Zybaczyński, wiceprzewodniczący rady miejskiej. – Konsultacje są najlepszą formą, aby inwestycje planowane do realizacji spełniały oczekiwania mieszkańców. Inwestycje muszą być praktyczne i co najważniejsze mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz użytkowników – dodaje.

Obecnie gmina rozstrzyga przetarg na wybór projektanta. Jeszcze w lipcu podpisana zostanie umowa na wykonanie projektu.

– W sierpniu lub wrześniu odbędą się kolejne konsultacje z mieszkańcami, tym razem z udziałem projektanta, który zaprezentuje koncepcje projektowe – dodaje Tomasz Duszyński. – Podczas konsultacji będą też określane etapy i kolejność realizacji robót w latach następnych.

Jako pierwszy ma być wykonany odcinek ulic Myśliwskiej i Orlej (tzw. „L”), na który zabezpieczone są środki w budżecie gminy.

W konsultacjach społecznych, zwołanych z inicjatywy radnego Zybaczyńskiego uczestniczyli m.in. Ewelina Turkiewicz, sołtyska Sobina, Renata Napieralska, dyrektor wydziału inwestycji w urzędzie gminy, Robert Drobina, radny miejski i Bogusław Godlewski, radny powiatowy.

red. ULK