fbpx

Działania SM w liczbach

straz miejska
Wiadomości z gminy
fot. M. Szylko /Archiwum

W 2022 roku Straż Miejska podobnie jak w latach ubiegłych realizowała zadania w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego na terenie gminy Polkowice. Przy realizacji zadań za priorytet zostały przyjęte potrzeby mieszkańców i odpowiedni sposób reagowania na wpływające zgłoszenia.

Przyjęto do realizacji 2 593 zgłoszeń dotyczących zagrożeń lub nieprawidłowości występujących na naszym terenie. Interwencje te były załatwiane przez polkowickich Strażników Miejskich bądź przekazywane do instytucji zgodnie z właściwościami.

Z informacji funkcjonariuszy wynika, że ważnym środkiem prewencji i ochrony jest system monitoringu, który umożliwia podgląd miejsc i obiektów na odległość. Ponadto monitoring wizyjny spełnia funkcje operacyjną i dowodową, zwalcza i zapobiega przestępczości w miejscach publicznych wraz z przechowywaniem nagrań.

– Monitoring wizyjny to ponad 90 nowoczesnych kamer. Starsze, które zostały zamontowane wcześniej i znajdowały się na naszym stanie wymieniono na nowe – mówi Artur Gałuszka, komendant Straży Miejskiej w Polkowicach. – Obecnie wszystkie kamery spięte są w jeden system – dodaje.

Jednym z najważniejszych zadań w ubiegłym roku było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. W związku z powyższym działania prowadzone były w zakresie stałego nadzoru terenów w okolicach szkół oraz miejsca gromadzenia się młodych polkowiczan.

– Celem tych działań jest reagowanie i zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, których ofiarami są nieletni oraz zapobieganie wykroczeniom popełnianym przez osoby małoletnie, a także reagowanie w przypadku uchylania się uczniów od obowiązku szkolnego – informuje komendant SM.

Skuteczna realizacja zadań nałożonych na Strażników Miejskich wymaga również współpracy z innymi służbami, przede wszystkim z Policją, zapewniającą bezpieczeństwo i porządek publiczny. W 2022 roku wspólnie zabezpieczano głównie imprezy sportowe oraz ważne wydarzenia gminne.

– Praca Straży Miejskiej jest niezaprzeczalnie konieczna i potrzebna w naszej gminie, a strażnicy wykonują ją według najwyższych standardów. Zawsze uśmiechnięci i chętni do pomocy – podkreśla Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Poniżej prezentujemy w liczbach działalność Straży Miejskiej w Polkowicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Plansza w kolorystyce granatowo-żółtej pokazująca w liczbach działalność Straży Miejskiej w Polkowicach.

red. MS
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube