fbpx

Doceniono nasze starania w walce z grypą

Na stole, wśród innych stoi statuetka nowego lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
Wiadomości z gminy
fot. Roman Tomczak

Podczas Debaty Ekspertów Flu and Covid-19 Forum 2022, Gmina Polkowice została wyróżniona statuetką nowego lidera Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Eksperci Rady Naukowej programu docenili nasze starania m.in. w realizowaniu działań z zakresu profilaktyki antygrypowej oraz realizacji programów zdrowotnych.

Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Celem Fundacji jest edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych. Dąży ona do przeciwdziałania rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz niesie pomoc pacjentom, ich rodzinom w dostępie do najbardziej nowoczesnych terapii.

– Tytuł lidera programu nadała nam Rada Programowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – informuje Ewa Kowalik, zastępca burmistrza Polkowic ds. społecznych, która odbierała nagrodę w Sejmie.

– Doceniono za całość naszych działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania i rozprzestrzeniania się choroby jaką jest grypa. Promowaliśmy także szeroko profilaktykę związaną z wirusem COVID-19. Przygotowywaliśmy plakaty, informacje pojawiały się w gazecie i mediach lokalnych. Przygotowywane przez nas informacje przekazywaliśmy także do innych instytucji, do szkół i stowarzyszeń, do rodziców – wylicza wiceburmistrz Polkowic.

Gmina Polkowice po raz pierwszy przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Tak wysokie wyróżnienie w kategorii lidera programu bardzo cieszy, ale także zobowiązuje.

– Przystąpiliśmy do programu po raz pierwszy i od razu zostaliśmy wyróżnieni. To niewątpliwie cieszy, bo pokazuje, że nie staliśmy z założonymi rękami, że dostrzegamy problem tej choroby i skutecznie staramy się przed nią przestrzegać zanim będzie za późno – podkreśla wiceburmistrz Ewa Kowalik.

22 września w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Doroczna Debata Ekspertów Flu and Covid-19 Forum 2022, podczas której przedstawiciele różnych środowisk odpowiadali sobie na pytania o status implementacji skoordynowanego planu dla grypy i COVID-19 oraz miejsce na drodze do skracania ścieżki pacjenta do szczepień.

Flu Forum, to największe spotkanie dla przedstawicieli instytucji publicznych, patronów i partnerów, samorządowców, ekspertów medycznych, posłów, a także dziennikarzy z ogólnopolskich i regionalnych mediów medycznych, organizowane corocznie przed rozpoczęciem sezonu grypowego.

– Poprzedni sezon grypowy okazał się szczególnie trudny ze względu na współwystępującą z nim pandemię SARS-CoV-19. Gwałtowny wzrost przypadków zachorowań na koronawirusa uświadomił nam, jak wielkim zagrożeniem mogą być choroby zakaźne – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Wraz z nim w radzie zasiadają także m.in. prof. dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, zastępca Dyrektora ds. Nauki, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, prof. nadzw. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn, ierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, oraz dr n. farm. Mikołaj Konstanty, członek Prezydium Rady Naczelnej Izby Aptekarskiej, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej PGEU.

red. Roman Tomczak

Galeria Zdjęć

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube