fbpx

Czas na kobiety

Czas na kobiety
Wiadomości z gminy
fot. Freepik

Dodatkowy wpływ na kierunek rozwoju naszej gminy mogą mieć polkowiczanki. Burmistrz Łukasz Puźniecki zaprasza mieszkanki do współpracy w ramach Polkowickiej Rady Kobiet i tym samym spełnia kolejną obietnicę wyborczą.

– Rada Seniorów, jak i Młodzieżowa Rada Gminy Polkowice to bardzo ważne dla mnie ciała doradcze, w których głos wsłuchuję się i dzięki którym lepiej rozumiem potrzeby tychże grup polkowiczan. Przyszedł czas, by powołać Polkowicką Radę Kobiet, aby głos pań w naszej gminie nabrał mocy i był jeszcze bardziej słyszalny. Mam nadzieję, że aktywne panie chętnie wezmą udział w wyborach do tego gremium, a współpraca z nimi będzie nam się układać pomyślnie na rzecz rozwoju naszej gminy – mówi burmistrz Łukasz Puźniecki.

Polkowicka Rada Kobiet ma być zespołem opiniodawczo-doradczym burmistrza Polkowic w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego gminy Polkowice ukierunkowanych na działania na rzecz kobiet.

Zadaniami Polkowickiej Rady Kobiet są w szczególności:

  • opiniowanie wybranych projektów aktów normatywnych dotyczących obszarów związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet w gminie Polkowice;
  • współpraca z komórkami Urzędu Gminy Polkowice, jednostkami organizacyjnymi gminy Polkowice i innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet;
  • inicjowanie działań dotyczących kobiet, w tym akcji społecznych, szkoleń oraz działań informacyjno-edukacyjnych.

Kandydatki do Polkowickiej Rady Kobiet muszą spełnić kilka warunków:

  • zamieszkiwać na terenie gminy Polkowice,
  • być osobą pełnoletnią,
  • posiadać rekomendację, poświadczającą zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawioną przez organizację pozarządową, instytucję i/lub poparcie swojej kandydatury przez minimum 10 pełnoletnich osób fizycznych,
  • złożyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia na udostępnionym formularzu wraz z rekomendacją i/lub listą poparcia w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 1, 59 – 100 Polkowice (Ratusz), w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 roku.

Uwaga: ta sama organizacja pozarządowa, instytucja lub grupa osób fizycznych może rekomendować maksymalnie dwie kandydatki.

Kartę zgłoszenia kandydatki na członkinię Polkowickiej Rady Kobiet można pobrać stąd: Karta zgłoszenia kandydatki na członkinię zespołu Polkowicka Rada Kobiet. Wersja papierowa jest dostępna w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice i w wydziale zdrowia, spraw społecznych i mieszkaniowych, przy ul. Rynek 30.

– Uważam, że nie ma obszarów, w których kobieta nie dałaby sobie rady, jeśli tylko dobrze się w nich czuje, może znaleźć się w każdym miejscu. Pytanie tylko, czy chce – mówi Ewa Kowalik, wiceburmistrz ds. społecznych. – Głos kobiet jest niezwykle ważny. Serdecznie zapraszam do działania w ramach Polkowickiej Rady Kobiet. Pierwsze spotkanie planujemy na 8 marca.

 

 

red. Edyta Drzymała
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube