Bezpłatne zalesianie gruntów. Można zgłaszać swoje działki

Bezpłatne zalesianie gruntów. Można zgłaszać swoje działki
Wiadomości z gminy

KGHM poszukuje gruntów pod nasadzenia drzew i krzewów. Miedziowy potentat zachęca mieszkańców gminy Polkowice do współpracy i deklaruje całkowite pokrycie kosztów nasadzeń.

Wraz z rozbudową zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, Kombinat został zobligowany do wykonania kompensacji strat przyrodniczych na terenie trzech gmin: Rudna, Polkowice i Grębocice, na powierzchni nie mniejszej niż 330 ha. Ponieważ KGHM nie dysponuje tak rozległym terenem z przeznaczeniem pod realizację zadania, do współpracy zachęca lokalne samorządy i mieszkańców, którzy mogą wskazać miejsca pod nasadzenia. Te wykonane zostaną przez specjalistów, zgodnie ze sztuką ogrodniczą tak, by zachowały żywotność i stanowiły rzeczywistą rekompensatę dla środowiska.

Propozycje miejsc można składać bezpośrednio w Oddziale Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej, przy ulicy Polkowickiej 52, bądź za pośrednictwem Urzędu Gminy Polkowice – pocztą tradycyjną oraz mailem: kancelaria@ug.polkowice.pl.