Bezpieczniej na placach zabaw

Bezpieczniej na placach zabaw
Wiadomości z gminy

Zużyta nawierzchnia na polkowickich placach zabawach zostanie uzupełniona. Dzięki temu ryzyko urazów i nieszczęśliwych wypadków wśród dzieci będzie jeszcze bardziej zminimalizowane.

– Uzupełniona zostanie nawierzchnia górek na placu zabaw w centralnym parku oraz na placu zabaw przy ulicy Ratowników 7-9 – informuje Marta Charymska z wydziału komunalnego Urzędu Gminy Polkowice. – W miarę możliwości na bieżąco będą również uzupełniane ubytki na pozostałych placach zabaw – dodaje.

Przetarg wyłonił wykonawcę tego zadania i w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa. O uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw przy ul. Ratowników ubiegała się jedna z radnych.

– Mieszkańcy ul. Ratowników i Kolejowej, zwrócili się do mnie z prośbą o podjęcie działań mających na celu uzupełnienie nawierzchni sztucznej na całym placu, wyrównanie i usunięcie usterek oraz nasadzenie drzew w celu częściowego zacienienia – wyjaśnia Beata Kulikowska, radna z klubu Lepsze Polkowice. – Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci wystąpiłam z wnioskiem do burmistrza  o ujęcie w bieżących naprawach i remontach  tego placu oraz o dodatkowe nasadzania –  dodaje.

Zacienienie placu również zostało uwzględnione w planie nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy.

red. PPi
Tłumacz