Będą poprawiać oznakowanie drogowe

znaki poziome na drodze
Wiadomości z gminy
fot. Ryszard Flisiewicz

W tym tygodniu drogowcy rozpoczną malowanie poziomych znaków na drogach w całym mieście. Możliwe będą drobne utrudnienia w ruchu. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, prace rozpoczną się już jutro (08.10).

– W ramach zadania przeprowadzona zostanie odnowa istniejącego lecz wytartego oznakowania poziomego. W związku z tym trzeba się liczyć z drobnymi utrudnieniami w ruchu. Ronda, gdzie natężenie ruchu jest największe będą malowane w nocy – informuje Tomasz Matyjas z Wydziału Komunalnego UG Polkowice.  – Kierowcy szczególną ostrożność powinni zachować na przejściach dla pieszych, gdzie występować będą tymczasowe zwężenia – dodaje.

Odmalowane zostaną przejścia dla pieszych, linie rozdzielające pasy ruchu (segregacyjne, krawędziowe), linie zatrzymania, strzałki kierunkowe na skrzyżowaniach, linie oddzielające miejsca parkingowe oraz koperty dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prowadzonych prac oznaczone zostaną dwa nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ociosowej i Dąbrowskiego. Dodatkowo na ul. Targowej, wzdłuż targowiska wymalowane zostaną nowe linie poziome wyznaczające miejsca postojowe.

Znaki poziome zostaną odświeżone przy użyciu białej farby z elementami odblasku i szklanych mikrokulek, dzięki czemu będą lepiej widoczne szczególnie wieczorem i nocą i bardziej trwałe.

Zakończenie malowania przewidziane jest pod koniec miesiąca. Podany termin może jednak ulec zmianie, gdyż postęp prac jest uzależniony od warunków atmosferycznych. Temperatura malowanego podłoża musi wynosić powyżej 5 stopni Celsjusza.

red. Małgorzata Wasilewska