fbpx

Asystenci uczniów pójdą do szkoły

na zdjęcviu: szkoła w Jędrzychowie
Wiadomości z gminy
fot. ULK

Prawie 230 tysięcy złotych otrzymała gmina Polkowice na zatrudnienie ośmiu asystentów uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Asystenci zostaną zatrudnieni w Szkołach Podstawowych nr 2, 3, 4 oraz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie, a także w Przedszkolu Miejskim nr 6 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

– Jest to projekt pilotażowy, dlatego przykładamy do niego ogromną wagę. Bardzo mi zależy na tym, aby w jak najszerszym zakresie spełnił swoje zadanie i pomógł dzieciom, które wymagają specjalistycznego wsparcia. Cieszę się, że gmina otrzymała dofinansowanie na realizację takiego projektu – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Całe przedsięwzięcie potrwa 10 miesięcy, od marca do grudnia.

– W ramach konkursu wsparciem ASPE objęci będą uczniowie i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole, na przykład, w poruszaniu się, higienie, organizacji nauki czy komunikowaniu się, wynikające z niskich kompetencji społecznych – wymienia Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.

Takie wsparcie otrzymają też uczniowie, którzy zachowują się agresywnie albo w sposób, który utrudnia pracę reszcie klasy (to np. natręctwa czy niekontrolowane okrzyki). Asystenci będą pomagać dzieciom na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej czy dokumentacji medycznej. Liczyć się też będzie wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania danego ucznia lub rozpoznanie przeprowadzone przez nauczyciela i specjalistów.

Dofinansowanie w wysokości prawie 230 tysięcy złotych, zostało przyznane w konkursie grantowym „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż”.

red. ULK
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube