ASF – część powiatu polkowickiego w żółtej strefie ochronnej

ASF – część powiatu polkowickiego w żółtej strefie ochronnej
Wiadomości z gminy
fot. freepik.com

Trzy gminy powiatu polkowickiego – Gaworzyce, Grębocice oraz Radwanice zostały objęte obszarem ochronnym w związku z rozprzestrzeniającym się afrykańskim pomorem świń (ASF). Ognisko choroby pojawiło się w gminie Kotla, w pow. głogowskim, gdzie u padłego dzika potwierdzono jego obecność. Rozwój sytuacji na bieżąco kontroluje powiatowy lekarz weterynarii.

Choroba nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, jednak jest poważnym problemem dla hodowców trzody chlewnej. Wirus atakuje świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie i obejmuje duży odsetek osobników w stadzie. Śmiertelność zwierząt wynosi nawet 100%.

Nasz powiat zakwalifikowany został do żółtej strefy ochronnej. Nie oznacza to jeszcze obecności wirusa, jednak narzuca podjęcie działań, mających na celu zniwelowanie ryzyka jego rozprzestrzeniania.

W sferze ochronnej, w której znalazła się część naszego powiatu, obowiązują klarowne zasady przemieszczania świń.

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski: przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

Poza granice Polski: dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
– muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
– pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
– w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
– w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
– wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszkyego

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:
– oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;
– powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
– zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy lub Policję.

Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF.

Każdy dzik odstrzelony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.

Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

Wszelkie przypadki wykrycia martwych zwierząt dzików, świń, świniodzików należy jak najszybciej zgłosić do Powiatowego Inspektora Weterynarii – lek. wet. Grzegorza Kowalika, nr tel. 664 945 988.

 

 

red. Marta Charymska