Apel zza okna – Zostań w domu!

Komunikat ogłaszany jest podczas codziennego patrolu funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 

– Rozpoczęliśmy ogłaszanie za pomocą systemów nagłaśniających w radiowozach służbowych na terenie gminy informacji i zaleceń dla mieszkańców odnośnie pozostawania w miejscu zamieszkania, unikania zgromadzeń poza wykonywaniem czynności określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia – informuje Artur Gałuszka, komendant Straży Miejskiej w Polkowicach.  

Zgodnie z wprowadzanymi przez rząd RP zasadami bezpieczeństwa. Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać. Obwiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi.