fbpx

Plan zagospodarowania wokół „osadnika”

urząd gminy Polkowice
Wiadomości z gminy
fot. Archiwum

Trwają prace nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice na obszarze OUOW „Żelazny Most”. Projekt razem z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu (od 27 listopada do 19 grudnia).

– Każdy może złożyć uwagi do Studium i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie, zanim zostanie uchwalony – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Głos mieszkańców jest bardzo ważny. To oni powinni mieć wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza gmina.

Każdą sprawę, indywidualnie, rozpatrują autorzy Studium – urbaniści i architekci, a dokument zatwierdzają burmistrz i radni.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19, pok. 5 w godzinach pracy urzędu. Dostępny też jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Aktualności i Ogłoszenia – Różne oraz w Systemie Informacji Przestrzennej na stronie polkowice.e-mapa.net (projekt znajduje się w warstwie zagospodarowanie przestrzenne).

Propozycje i uwagi trzeba zgłosić na piśmie, ustnie do protokołu albo podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się 12 grudnia 2023 w godz. 16:00-18:00 w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, sala 207 (II piętro Ratusza, dostępna winda).

Osoby z niepełnosprawnościami powinny zgłosić swoje indywidualne potrzeby, na przykład, w kwestii transportu – co najmniej trzy dni przed dyskusją publiczną lub planowanym udziałem w wyłożeniu. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 76 724 67 88 albo wysłać wiadomość na adres e-mail: kancelaria@gmina.polkowice.pl z dopiskiem „wyłożenie projektu studium” lub zgłosić taką potrzebę w inny dogodny dla siebie sposób.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 10 stycznia 2024 r.

 

red. UG Polkowice
Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube