Zapraszamy na konferencję z cyklu „Społeczności lokalne”

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Społeczności lokalne”
Wiadomości z gminy

Już jutro (14.11) odbędzie się konferencja poświęcona problematyce społeczności lokalnych organizowana przez Uczelnię Jana Wyżykowskiego oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą. Zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Społeczności lokalne. Zrównoważony rozwój jako wyzwanie społeczno-gospodarcze i edukacyjne” odbędzie się w Uczelni Jana Wyżykowskiego w auli A 407. Rozpoczęcie zaplanowano na godz. 10:00. Pół godziny wcześniej rozpocznie się rejestracja uczestników. Wszystkie zainteresowane osoby  mogą bezpłatnie wziąć w niej udział. Program Konferencji TUTAJ

 

Zrównoważony rozwój polega na utrzymaniu przez społeczności balansu między gospodarką, życiem społecznym i środowiskiem. Z pewnością jest to idea, która daje mocny impuls do rozwoju społecznego, ale często też staje się dla niego barierą. Kluczową rolą w realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju odgrywa edukacja, uczenie się przez całe życie oraz prowadzenie szerokich działań i akcji oświatowych. Edukacja (pomimo, że jest określona w celu czwartym Agendy) musi być także praktyką wszechobecną przy realizacji pozostałych celów SDGs, jak np. zdrowie, zatrudnienie, zrównoważona konsumpcja i produkcja czy zmiany klimatyczne i pomagać w transformowaniu życia społeczności i jednostek, aby osiągnąć cele stawiane przez Agendę 2030.

 

Do osiągnięcia tych celów niezbędne są także wspólne działania międzysektorowe w społecznościach, różnych grup interesariuszy, a także budowa sieci współpracy z innymi społecznościami lokalnymi. Wyznaczone przez ONZ cele dla świata stają się celami lokalnych społeczności.

 

Jak wygląda ten proces, jakie przynosi zmiany dla lokalnych społeczności? Czy rzeczywiście taki scenariusz zaplanowany przez globalną politykę wydarzy się w społecznościach lokalnych w roku 2030? Czy i w jaki sposób te globalne wyzwania są już obecne w lokalnych społecznościach? Jak lokalni politycy, liderzy, edukatorzy wzmacniają dążenia do osiągania wskazanych celów w Agendzie 2030? Jakie bariery w realizacji celów Agendy 2030 są już identyfikowane w społecznościach lokalnych?

 

Oprócz wskazanych pytań dla środowiska akademickiego ważne jest także pytanie o rolę badań i badaczy, którą mogą pełnić w kontekście Agendy 2030. Czy badacze otrzymują wyłącznie role diagnostyczne, eksperckie czy też bardziej są one powiązane ze sprawczością, edukacją społeczności i działaniem? Jaka jest rola badaczy zaangażowanych w procesy badania społeczności lokalnych w kontekście Agendy 2030? W jaki sposób badane są najważniejsze procesy określone w Agendzie 2030 tj. dostępność do dóbr naturalnych, technologii, edukacji, równość i bezpieczeństwo ekologiczne?

 

To są pytania, które będą towarzyszyć jutrzejszej kolejnej konferencji poświęconej problematyce społeczności lokalnych.

 

źródło: Uczelnia Jana Wyżykowskiego