Nowe ograniczenia w czasie epidemii

Nowe ograniczenia w czasie epidemii
Wiadomości z gminy
fot. ULK

Mamy zostać w domu. Tylko w ten sposób uda nam się zwalczyć epidemię. Polacy muszą dostosować się do jeszcze ostrzejszych zasad dotyczących przemieszczania się.

– “Zostańmy w domu” wprowadzamy teraz praktycznie w życie. W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami: kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do sklepu, do apteki, do lekarza – mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Nowe obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób na terenie Polski mają obowiązywać od d 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku.

KTO I W JAKIM CELU MOŻE WYJŚĆ Z DOMU?

Po pierwsze można nadal przemieszczać się do i z pracy. Minister w rozporządzeniu pisze o konieczności przemieszczania się w celu wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

Po drugie obostrzenia ministra zdrowia nie dotyczą osób, które muszą wyjść z domu w sprawach związanych z życiem codziennym, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej.

Po trzecie nie dotyczą one wolontariuszy, którzy działają przeciw skutkom COVID-19

Po czwarte nadal jest możliwe przemieszczanie się osób uczestniczących w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. Obecnie może w nich uczestniczyć do pięciu osób, oprócz – sprawujących kult religijny lub zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Minister podał też zasady samego przemieszczania się.  Pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub środkami publicznego transportu zbiorowego – w tym samym czasie można przewozić nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Jak czytamy w rozporządzeniu: od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń, niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z najbliższymi, z którą pozostaje ona we wspólnym pożyciu. Ograniczenia te nie dotyczą spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, a także z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

Ponadto, od 27 marca osoba przekraczająca granicę Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych w naszym kraju lub w państwie sąsiadującym, może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

 

red. ULK/DRM