fbpx

Sucha Górna, zespół pałacowy

 

XVIII-wieczny budynek wraz z przylegającym rozległym parkiem oraz zabudową mieszkalno-gospodarczą. Przetrwał wojnę uszkodzony tylko w niewielkim stopniu. Uległ dewastacji w latach następnych. W 1949 r. dzięki zaangażowaniu mieszkańców odremontowany i dostosowany do funkcji szkoły podstawowej. W ostatnich latach pałac został gruntownie odremontowany przez Gminę Polkowice i dostosowany do funkcji edukacyjno-kulturalnych.

Tłumacz
Zajrzyj na Facebooka
Przejrzyj Instagram
Oglądaj na YouTube